Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Xây dựng đảng ở cơ sở

Với mong muốn giúp cho cấp ủy trực thuộc tra cứu, nắm bắt những nghiệp vụ cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời qua đó cũng từng bước nâng cao về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiến hành tổng hợp nội dung về "Nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở".

Tin liên quan

Xem thêm >>

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Xây dựng đảng ở cơ sở

Với mong muốn giúp cho cấp ủy trực thuộc tra cứu, nắm bắt những nghiệp vụ cần thiết trong...

Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng...

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức...
LÊN ĐẦU TRANG