The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy - nhiệm vụ hết sức quan trọng sau mỗi kỳ đại hội
11/11/2020 - Lượt xem: 10689
Thực tế đã cho thấy có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến ở không ít tổ chức đảng ở tất cả các loại hình để xảy ra vi phạm, khuyết điểm, mất đoàn kết nội bộ, giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Một nguyên nhân rất lớn dẫn đến tình trạng trên là xuất phát từ việc thiếu thống nhất trong phân công nhiệm vụ, quyền hạn trong lãnh đạo và điều hành công việc. Từ đó, nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhấn mạnh: “Việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của người đứng đầu với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa rõ ràng”.

Qua tổng kết cho thấy nguyên nhân chính của thực tế này là xuất phát từ việc xây dựng, ban hành và vận hành quy chế làm việc của các cấp ủy chưa tốt. Và đây cũng được xem là một phần của nguyên nhân dẫn tới hiện tượng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, mất đoàn kết trong nội bộ, và cũng là “cơ sở”  sinh ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ đảng viên, cán bộ và trong tổ chức đảng.

Quy chế làm việc của cấp ủy chính là văn bản pháp lý cơ bản của các tổ chức đảng, là văn bản cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành các nguyên tắc, chế độ quy định, nhằm điều chỉnh hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên. Theo đó, nội dung quy chế làm việc của cấp ủy thường quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm, của tập thể cấp ủy, từng thành viên cấp uỷ, đồng thời quy định các mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Những điều khoản được quy định trong quy chế bắt buộc tất cả mọi thành viên trong cấp uỷ phải được quán triệt, thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để, nhằm tạo ra sự tập trung, thống nhất trong lãnh đạo.

Thực tế cho thấy, có nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng, do nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng quy chế làm việc, nên đã quan tâm, tập trung và chỉ đạo tốt việc xây dựng, bổ sung và thực hiện tốt quy chế làm việc. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề này. Cụ thể, có cấp uỷ chỉ xây dựng quy chế làm việc mục đích là để đối phó với cấp trên, không thực hiện đúng quy chế đã ban hành, chủ yếu là chạy theo vụ việc, phân công nhiệm vụ chung chung, không cụ thể, thậm chí chồng chéo…Vì vậy, đã dẫn đến việc vi phạm quy chế, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, lạm quyền, vượt quyền.. và tất nhiên điều đó đã làm giảm đi hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, khi gặp khó khăn, vướng mắc sẽ dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Cũng có trường hợp, cấp uỷ nhận thức sai về vai trò, chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo của mình, nên đã có những biểu hiện “dài tay” đối với chính quyền, làm cho chính quyền không phát huy được tính tự chủ, sáng tạo, sự chủ động trong công việc, khi giải quyết mọi công việc đều xin ý kiến của cấp uỷ.

Mặt khác, hiện nay, có một thực tế, có không ít các đảng viên ít quan tâm đến việc góp ý xây dựng quy chế, thường xuyên nắm quy chế và giám sát việc thực hiện quy chế. Chính điều này lại càng tạo ra “khoảng trống” cho những cá nhân, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng thực hiện những ý đồ riêng của mình, đưa ra những quyết định chưa đúng đắn, thậm chí lèo lái ý kiến cá nhân của mình cho cả tập thể.

Tất cả những biểu hiện trên đều có nguyên nhân trực tiếp liên quan đến việc cấp uỷ xây dựng và vận hành quy chế làm việc. Từ đó, dẫn đến những hậu quả rất lớn, bình thường thì dẫn đến lẫn lộn trong phân công trách nhiệm, quyền hành giữa cá nhân với tập tể, nghiêm trọng thì sẽ dẫn đến lợi dụng chức vụ, quyền hạnh để thực hiện những ý đồ cá nhân, tư lợi cá nhân. Chính vì vậy, việc tập trung quan tâm xây dựng quy chế làm việc khoa học, đảm bảo nguyên tắc, chặt chẽ, thống nhất và vận hành có hiệu quả chính là cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng hiện nay. Để làm tốt nhiệm vụ này, thời gian tới cần thực hiện tốt một số công việc sau đây:

Thứ nhất, phải nâng cao nhận thức của đội ngũ cấp uỷ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ. Trên cơ sở đó, tập trung xây dựng dự thảo quy chế, lấy ý kiến rộng rãi trong tổ chức, tiếp thu những ý kiến góp ý chính đáng của đảng viên trong xây dựng quy chế.

Thứ hai, xây dựng quy chế phải thể hiện chức năng lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các phương diện, từ các lĩnh vực trong đời sống xã hội, đến các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời, phải phân định một cách rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cá nhân và tập thể; chức năng lãnh đạo của Đảng với quản lý, điều hành của nhà nước; chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, trên cơ sở đó tạo ra sự thống nhất về mặt nhận thức tư tưởng, tạo ra sự đồng thuận, tăng cường hiệu quả trong tổ chức và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp trên và uỷ ban kiểm tra trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ cấp dưới, trên cơ sở đó, phát hiện kịp thời và bổ sung những vấn đề mới trong quá trình thực hiện, hạn chế tối đa những thiếu sót, đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm trong thực hiện quy chế.  

Thực hiện tốt việc xây dựng, vận hành quy chế làm việc của cấp ủy đảng sẽ tạo cơ sở cho việc đảm bảo đúng tinh thần của nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo; đồng thời, giúp cấp uỷ và nhất là người đứng đầu hạn chế, khắc phục được kiểu làm việc tuỳ tiện, cảm tính; không những vậy còn tạo ra tính chặt chẽ trong phối hợp lãnh đạo, không “dài tay”, hay “lấn sân” công việc của chính quyền; góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng và củng cố đoàn kết thống nhất trong nội bộ tổ chức. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp uỷ cũng chính là cách làm hiệu quả để ngăn chặn những cá nhân độc đoán, chuyên quyền, tìm cách để lèo lái ý kiến cá nhân của mình cho cả tập thể, một trong những vấn đề lớn dẫn đến những bức xúc âm ỉ lâu nay trong nội bộ mỗi tổ chức.

Nguyễn Công Chánh

Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG