The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
27/12/2016 - Lượt xem: 2282
Sau khi Chỉ thị 49-CT/TW và Kế hoạch số 320-KH/BDVTW, ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Ban Dân vận Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được ban hành, các cấp ủy thường xuyên tăng cường chỉ đạo việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng việc xây dựng thực lực chính trị cơ sở.

Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường; bộ máy, cán bộ chính quyền các cấp được củng cố, công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ xã, thôn, làng được quan tâm, góp phần tăng tỷ lệ cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng quy chế tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hệ thống chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được củng cố, nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 17 tháng 4 năm 2009 về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009 - 2015, Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 12 tháng 6 năm 2009 về tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác. Đến cuối năm 2012, toàn tỉnh có 84 cán bộ, công chức cấp huyện được tăng cường, bố trí các chức vụ chủ chốt cấp xã và có 141 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về các xã vùng II, vùng III công tác theo Đề án 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cấp, các ngành xây dựng được trên 3.000 cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số; lực lượng này đã phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước.

Qua bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 3/7 đại biểu là người dân tộc thiểu số trúng cử đại biểu Quốc hội, chiếm tỷ lệ 42,85%; 24/80 đại biểu trúng cử hội đồng nhân dân cấp tỉnh, chiếm tỷ lệ 30%; 211/606 đại biểu trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, chiếm tỷ lệ 34,82%; 2.410/5.985 đại biểu trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, chiếm tỷ lệ 40,28%. Số đại biểu trúng cử là người dân tộc thiểu số thuộc ban dân vận các cấp: 08 đại biểu, trong đó có 03 người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 05 người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện.

Thanh Xuân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG