The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Xác định nội dung đột phá tạo chuyển biến trong học và làm theo Bác
11/04/2017 - Lượt xem: 2148
Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng tập trung chỉ các cấp ủy, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Gắn việc học và làm theo Bác với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt  nhiệm vụ chính trị được giao

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xuất nhiều tấm gương điển hình, nhiều mô hình tiêu biểu về cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm đưa nội dung học và làm theo gương Bác ngày càng lan toả, đi sâu vào đời sống xã hội.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng, các tấm gương điển hình, mô hình tiêu biểu trên đã góp phần rất lớn đưa phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, từ đó thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển ổn định, bền vững.

Lãnh đạo Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng 
và Bộ phận chuyên trách 05 của Ban Tuyên giáo Trung ương gặp gỡ, trao đổi tìm hiểu tình hình
 triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Tỉnh uỷ Lâm Đồng

Đặc biệt, để kịp thời biểu dương, động viên và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo Bác, tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW mới đây do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng tổ chức, đã có 18 tập thể và 18 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được UBND tỉnh Lâm Đồng biểu dương, khen thưởng.

Cùng với đó, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2011-2016, UBND tỉnh này cũng đã biểu dương, khen thưởng 111 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh gắn với việc học tập và làm theo gương Bác.

Tuy nhiên, theo đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, 111 tập thể, cá nhân trên mới chỉ là gương điển hình được cấp tỉnh khen thưởng; trong khi đó, thành tích từ các cấp, các ngành trong toàn tỉnh khen thưởng lớn hơn nhiều với 2.368 gương (trong đó có 922 tập thể và 1.446 gương cá nhân; ngoài ra, trên cơ sở đề nghị của tỉnh, đã có 07 tập thể và 08 cá nhân tiêu biểu được Trung ương khen thưởng).

“Điều đáng nói là, hầu hết các gương điển hình, mô hình tiêu biểu được khen thưởng đều gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị hay từ thực tế sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Nhờ đó mà hiện nay, các gương điển hình, mô hình này đang tiếp tục phát huy, lan rộng trong nội bộ Đảng và nhân dân. Đây cũng là nền tảng để Lâm Đồng tiếp tục xây dựng, nhân rộng, thúc đẩy phong trào học tập và làm theo gương Bác đi sâu hơn vào đời sống xã hội, được đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng”- đồng chí Trần Đức Quận nhấn mạnh.

Cho biết thêm về phong trào học tập và làm theo Bác Hồ ở Lâm Đồng, đồng chí Trần Văn Hiệp, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng khẳng định: Có rất nhiều gương điển hình, mô hình hay, thể hiện sự sáng tạo trong việc học và làm theo Bác tại khắp các địa bàn của tỉnh. Có thể tiêu biểu ở một số lĩnh vực như: Trong sản xuất nông nghiệp, cả tỉnh có hàng trăm mô hình nông dân biết tiết kiệm trong sản xuất, tận dụng và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ của khoa học, kỹ thuật để đưa vào sản xuất, làm giàu cho bản thân, đồng thời cũng sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người khác cùng làm ăn, góp phần đẩy nhanh xoá đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Hoặc trong công tác của các tổ chức đoàn thể, tiêu biểu là Đoàn Thanh niên, đã gắn xây dựng các chuẩn mực đạo đức của đoàn viên, thanh niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với “Những việc nên làm- không nên làm của người cán bộ, đoàn viên”; tổ chức phong trào “Tuổi trẻ thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới”; phát động cán bộ, đoàn viên, công chức trẻ thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”; duy trì “Tủ sách Bác Hồ với thanh niên”, “Tủ sách Bác Hồ với thiếu nhi” trong trường học; mô hình “Sổ vàng tuổi trẻ làm theo lời Bác”…

Đặc biệt hiện nay, tại 100% các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn; 60% thôn, tổ dân phố (913/1568 đơn vị) tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tháng gắn với sinh hoạt dưới cờ chuyên đề học và làm theo gương Bác (bằng việc thông qua kể những mẩu chuyện về Bác, tìm hiểu những bài viết về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cũng như tuyên truyền về những tấm gương tiêu biểu trong học và làm theo Bác).

“Nhờ những cách làm và các mô hình trên, đến nay phong trào học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang tiếp tục đi sâu và trở thành phong trào phổ biến, lan toả rộng rãi tại Lâm Đồng. Đây cũng là cơ sở để cấp uỷ địa phương tin tưởng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị sẽ còn bám rễ sâu và có sức sống hơn tại Lâm Đồng trong thời gian tới”- đồng chí Trần Văn Hiệp chia sẻ.

Tiếp tục đổi mới và tạo đột phá trong phong trào học và làm theo Bác

Không chỉ dừng lại ở việc tổng kết, biểu dương, tôn vinh và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo gương Bác, hiện nay Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng còn triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy để phong trào trên bám rễ sâu và lan toả hơn trong nội bộ Đảng và nhân dân địa phương.

Trong đó, ngoài việc đẩy mạnh học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng còn chỉ đạo Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ rà soát, bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…

Cùng với đó, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tập trung rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, xây dựng các tiêu chí nhằm cụ thể hoá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, yêu cầu công tác của bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị…

Cho biết thêm và yêu cầu trên, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: Yêu cầu chung của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là phải xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, các cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì và bổ sung để hoàn chỉnh hơn về thực hiện chuẩn mực đạo đức đã ban hành trước đây trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở đơn vị mình như: “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tuỵ với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật”, “Công Minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”, “Kỷ luật tốt, làm việc tốt, tự giác tốt, đánh giá tốt”, “Trung thành, đoàn kết, cần, kiệm, liêm, chính, gương mẫu, đổi mới”, nội dung “5 xây, 5 chống”, “5 tiêu chí rèn luyện - 10 tiêu chí hành động”, “21 tiêu chí thực hiện, phong trào “3 trách nhiệm trong công chức, viên chức trẻ…., qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên về tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

Một buổi chào cờ đầu tuần gắn với sinh hoạt 
chuyên đề học tập và làm theo Bác tại Tỉnh uỷ Lâm Đồng

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát từ trong nội bộ và nhân dân, từ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị thời gian tới phải xác định nội dung đột phá nhằm tạo những chuyển biến rõ nét hơn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, cùng với việc thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên…phải xác định rõ trách nhiệm của bản thân, nhất là người đứng đầu; quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, xem đây là những đột phá trong học tập và làm theo Bác. Quá trình này, tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể mà từng cơ quan, đơn vị, cá nhân sẽ xác định trách nhiệm, nội dung đột phá gắn với xây dựng kế hoạch thực hiện, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; nói đi đôi với làm.

Riêng với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, theo đồng chí Trần Đức Quận: Những nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng xác định gồm: Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt đảng để tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là tổ chức đảng ở cơ sở; xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở “Liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”; cán bộ, công chức, viên chức: Liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì dân; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng lề lối, tác phong trong công việc, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, tận tuỵ phục vụ lợi ích dân dân; đạo đức, lối sống trong sáng: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, cục bộ.

“Chúng tôi xác định đây là trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu”- đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG