The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Xã Ia Hrú lãnh đạo hiệu quả các nhiệm vụ ở cơ sở
23/06/2014 - Lượt xem: 2600
Xã Ia Hrú huyện Chư Pưh nằm trên quốc lộ 14, thuộc khu vực cửa ngõ phía Nam của tỉnh. Có diện tích tự nhiên 3.951,31 ha, toàn xã có 10 thôn, làng, trong đó có 9 làng dân tộc thiểu số. Toàn xã có 1.557 hộ, 8.954 nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu số Jrai chiếm trên 55% (750 hộ với 4.675 khẩu).

Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ xã Ia Hrú đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ huyện khoá VIII (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Cùng với chú trọng củng cố xây dựng thực lực hệ thống chính trị từ xã đến thôn làng, Đảng bộ xã luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã đã từng bước đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở theo nghị quyết TƯ 5 (khoá IX). Cùng với xây dựng quy chế hoạt động của cấp ủy và Chính quyền địa phương, xã luôn quan tâm kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ đảng, quản lý và điều hành của chính quyền cơ sở, cũng như công tác tuyên truyền vận động quần chúng của Mặt trận và các đoàn thể để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ địa phương. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bô xã đã  kết nạp được 34 đảng viên mới  (Trong đó Đảng viên nữ chiếm gần 16%, dân tộc thiểu số hơn 42%) - đạt hơn 100% kế hoạch, thu hẹp được 3 làng chưa có đảng viên và 5 làng chưa có tổ chức đảng. Đến nay toàn Đảng bộ có 78 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ.

Đảng bộ xã luôn tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ do tỉnh và huyện tổ chức, chú trọng xây dựng đội ngũ công chức và các chức danh theo quy định với mặt bằng chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao. Đồng thời củng cố kiện toàn đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn và ban công tác mặt trận ở 10 thôn làng. Đặc biệt ba năm gần đây, xã đã quyết tâm thực hiện việc cải cách lối làm việc, chú trọng nội quy kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ… Tập thể Đảng viên đã phát huy dân chủ thực hiện công tác phê và tự phê bình, giảm hành chính hóa, tăng cường việc nắm bắt tình hình các thôn làng và hộ dân. Các thôn làng thường họp dân định kỳ để triển khai các nội dung cần phổ biến, giúp bà con nắm vững chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng mối đoàn kết trong đồng bào các dân tộc đang sinh sống, cũng như với cấp ủy Đảng và Chính quyền địa phương.

Với đặc thù là nơi có đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, Đảng ủy xã đã kiện toàn Khối dân vận xã, thành lập tổ dân vận ở các thôn làng, xây dựng quy chế hoạt động, phân công thành viên phụ trách địa bàn thôn làng. Xây dựng và phát triển lực lượng tuyên truyền viên rộng khắp, phát huy tốt vai trò của những người uy tín trong đồng bào DTTS, trong dòng họ và người có uy tín trong các tôn giáo, trong đó lấy lực lượng cán bộ đoàn thể chính trị xã hội làm nòng cốt tham gia công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên cùng ngành chức năng tuyên truyền luật bảo vệ rừng đến các thôn làng, vận động nhân dân có ý thức chấp hành tốt công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng đến từng hộ dân, thực hiện cam kết không chặt phá rừng làm nương rẫy hay lấy gỗ làm trụ tiêu, nên những năm qua đã hạn chế các vụ vi phạm trên địa bàn xã.

Cấp uỷ, chính quyền và Mặt trận địa phương đã có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc triển khai các chương trình công tác - nhất là việc phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Những con số chứng minh từ kết quả phát triển kinh tế xã hội trong từ năm 2010 đến nay của xã là tổng giá trị sản xuất 288.883 tỷ đồng - đạt gần 145% so với Nghị quyết đề ra. Sản xuất và chăn nuôi phát triển theo đúng hướng. Tổng diện tích gieo trồng hơn 1.500ha - trong đó có lúa đông xuân 108ha, cây công nghiệp dài ngày 662,5ha (Cà phê 460 ha đạt 101%, hồ tiêu 194,5ha đạt 108%, cao su 8ha đạt 100%), cây công nghiệp ngắn ngày 25ha - đạt 25%. Tổng đàn gia súc là 5.240 con đạt 107,11% so với Nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm gần 19 triệu đồng/người. Tổng sản lượng lương thực đạt gần 2.364 tấn/năm, lương thực bình quân đầu người đạt 359,22kg/người/năm. Hoạt động dịch vụ và thương mại ngày càng phát triển, giải quyết được công ăn việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Về các lĩnh vực xã hội, đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với 3,3 tỷ đồng và đã đưa vào sử dụng có hiệu quả. Giao thông nông thôn đã xây dựng được 2.200m bê tông hóa (trong đó nhân dân đóng góp 205triệu đồng) góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đập thuỷ lợi Tờ Đung với năng lực tưới cho 50 ha lúa hai vụ. Địa bàn xã có 98% hộ sử dụng điện. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 10,3% so với dân số, đạt 58% so với nghị quyết. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được đi học hàng năm đạt 100%, duy trì sỹ số học sinh 98%. Trạm y tế xã có 6 cán bộ y tế đảm bảo cho công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân, đồng thời 10/10 thôn, làng đã có cán bộ y tế thôn.

Mặt khác, xã đã quan tâm xây dựng đội ngũ  trưởng thôn và những người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư cùng tham gia vào công tác vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh trật tự địa phương - nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, giúp bà con xóa bỏ dần các tập tục lạc hậu trong đời sống sản xuất, tích cực với các sinh hoạt cộng đồng như văn hoá - văn nghệ và thể thao, nâng cao đời sống tinh thần. Đến nay 10/10 thôn làng đều có hương ước, quy ước, duy trì 5 bộ cồng chiêng phục vụ cho các ngày lễ hội ở xã và ở thôn làng, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, toàn xã có 8/10 thôn làng văn hoá, 1.158 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Tiếp chuyện với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Ngọc Kim - Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: “Phát huy thành quả đạt được, những năm tới, Đảng bộ xã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 6,5% vào năm 2015 và hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từng bước làm thay đổi cho diện mạo của xã, góp phần vào sự phát triển  chung của huyện nhà…”.

Bài và ảnh: Thanh Nhật

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG