Văn phòng Trung ương Đảng bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy năm 2022

Sáng 29/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức khai giảng Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy năm 2022. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy.