The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Về vấn đề nêu gương đối với cán bộ lãnh đạo quản lý
16/04/2018 - Lượt xem: 2333
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU của Bộ Chính trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là vấn đề nêu gương đối với cán bộ lãnh đạo quản lý, vì đây cũng chính là một trong những "mấu chốt" để mọi người học tập và noi theo.

  Kết quả hình ảnh cho học tập tám gÆ°Æ¡ng đạo đức hồ chí minh ở gia lai

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Thực hiện các quy định của Trung ương, gồm: Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Nhờ đó, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được phát huy đúng mức. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc xây dựng bản kế hoạch cá nhân đăng ký “làm theo” Bác được thực hiện nghiêm túc (năm 2018, từng cá nhân phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch thực hiện ngay từ tháng 01/2018). Để phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương và làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã công khai nội dung bản kế hoạch cá nhân trong năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 13 tháng 3 năm 2018 trên Báo Gia Lai (báo điện tử); công khai trên báo in từ ngày 27 tháng 3 năm 2018; đồng thời, công khai trên các trang tin điện tử: Tỉnh ủy Gia Lai, Tuyên giáo Gia Lai; chỉ đạo công khai bản kế hoạch năm 2018 của cá nhân các đồng chí bí thư cấp ủy các cấp công khai trên sóng truyền thanh - truyền hình huyện; bí thư cấp xã công khai trong đảng bộ, địa phương với hình thức phù hợp. Chủ trương công khai bản kế hoạch cá nhân của người đứng đầu Đảng bộ, các địa phương đã được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Trong 02 năm (2016, 2017), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên gắn với kiểm tra việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong 02 năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 70 tổ chức đảng (03 ban thường vụ huyện ủy, 44 đảng ủy cơ sở; 23 chi bộ); 144 đảng viên, trong đó có 139 cấp ủy viên các cấp (03 Tỉnh ủy viên; 29 huyện ủy viên và tương đương; 79 đảng ủy viên; 28 chi ủy viên); giám sát 24 tổ chức đảng (01 ban thường vụ huyện ủy, 08 đảng ủy cơ sở; 15 chi bộ); 55 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (01 Tỉnh ủy viên; 10 huyện ủy viên và tương đương; 20 đảng ủy viên và 24 chi ủy viên). Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 11 tổ chức đảng (07 đảng ủy cơ sở, 04 chi bộ); 17 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (04 huyện ủy viên, 11 đảng ủy viên, 02 chi ủy viên); giám sát 12 chi bộ, 25 đảng viên trong đó có 21 cấp ủy viên các cấp (06 huyện ủy viên, 02 đảng ủy viên và 13 chi ủy viên).

Qua đó, kịp thời xử lý những trường hợp thiếu gương mẫu, sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật. Trong 02 năm, đã thi hành kỷ luật 479 đảng viên (khiển trách 353, cảnh cáo 83, cách chức 26, khai trừ 17). Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 142 đảng viên (khiển trách 67, cảnh cáo 40, cách chức 01, khai trừ 34). Trong đó cấp huyện và tương đương là 21, cấp cơ sở là 332; cảnh cáo 83, trong đó cấp huyện và tương đương 05, cấp cơ sở 78; cách chức 26; trong số 479 đảng viên, cấp tỉnh và tương đương 03, cấp huyện và tương đương 19, cấp cơ sở 04; khai trừ 17, trong đó cấp huyện và tương đương 10, cấp cơ sở 07. Vi phạm chủ yếu tập trung các nội dung sau: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ 10; phẩm chất đạo đức lối sống 38; đoàn kết nội bộ 03; những điều đảng viên không được làm 102; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 251; tham nhũng, cố ý làm trái 13; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý 62; vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản 07; tài chính, ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản 07.

Thanh Xuân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG