The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu
18/10/2021 - Lượt xem: 1426
Trải qua 91 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc ghi sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng..., cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.
Tháng 10-1930, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn, giúp việc, trong đó có Văn phòng cấp ủy. Ngày 29-1-2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX quyết định lấy ngày 18-10-1930 làm Ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng và cũng là Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy các cấp.
 
Nói về vai trò của tổ chức, bà Đoàn Thị Bích Nguyệt-Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy-cho biết: Những năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức Văn phòng cấp ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức làm việc nhằm chủ động tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó, Văn phòng Tỉnh ủy luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; giúp cấp ủy xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc (toàn khóa, hàng năm, tháng và lịch công tác tuần) và thực hiện tốt công tác thẩm định, đề xuất các nội dung trình cấp ủy cũng như tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.
 
Hội nghị Cán bộ công chức Văn phòng Tỉnh ủy năm 2021. Ảnh: Đăng Vũ
Hội nghị Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy năm 2021. Ảnh: Đăng Vũ
 
Với vai trò là trung tâm tổng hợp thông tin phục vụ cấp ủy, Văn phòng thường xuyên nắm bắt, tổng hợp và quản lý thông tin; chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, kịp thời các buổi làm việc, hội nghị của cấp ủy với đoàn công tác nước ngoài, đoàn công tác trung ương và các ban ngành, địa phương trong tỉnh; văn bản hóa các kết luận, quyết định tại hội nghị theo đúng quy định. Đồng thời, tham mưu, đề xuất với cấp ủy về việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh ngay từ cơ sở.
 
Đặc biệt, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn của HĐND tỉnh, UBND tỉnh xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng. Trong năm 2020, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành 3.326 văn bản, trong đó có 145 báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, 2 nghị quyết, 2 chỉ thị, 47 kế hoạch, 6 chương trình và hơn 950 công văn chỉ đạo cùng nhiều văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã tham mưu ban hành 2.056 văn bản, trong đó có 197 báo cáo các loại, 2 nghị quyết, 3 chỉ thị, 45 kế hoạch, 14 chương trình, 1.008 công văn và nhiều văn bản quan trọng.
 
Một trong những hoạt động nổi bật của Văn phòng Tỉnh ủy là cùng với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp tham mưu xây dựng, ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phối hợp tham mưu, sửa đổi các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác xây dựng Đảng.
 
Ngoài xây dựng các báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất, Văn phòng Tỉnh ủy còn không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh nhằm giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Ông Nguyễn Văn Đông-Trưởng phòng Tổng hợp-cho hay: Nội dung trên trang thông tin điện tử ngày càng phong phú, đa dạng, phản ánh đầy đủ, kịp thời hoạt động của lãnh đạo tỉnh cũng như các sự kiện nổi bật trong và ngoài tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ sở. Việc đăng tải các văn kiện, tài liệu của Trung ương, địa phương phục vụ tốt nhu cầu khai thác thông tin của cán bộ, đảng viên và người dân.
 
Tặng giấy khen của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho các cá nhân  có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Đăng Vũ
Tặng giấy khen của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Đăng Vũ
 
Đề cập một số đổi mới trong công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin, quản trị, tài chính Đảng, ông Trần Quang Vũ-Trưởng phòng Hành chính-Lưu trữ-cho biết: Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu triển khai ứng dụng phòng họp không văn bản; hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ, công chức trao đổi thông tin, xử lý văn bản trên mạng internet; triển khai sử dụng phần mềm gửi-nhận văn bản qua hệ thống internet; lắp đặt các phòng họp trực tuyến... Công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng và phục vụ Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thực hiện tốt, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác.
 
Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, nhất là phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; tham mưu hoàn chỉnh, ban hành các nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh như: Nghị quyết về đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; Nghị quyết về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực; Nghị quyết về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu; Chương trình hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG