The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tuyên giáo Gia Lai: Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên giáo
15/12/2021 - Lượt xem: 1470
Năm 2021, ngành Tuyên giáo đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức công tác để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngành Tuyên giáo đã tổ chức thành công hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết với 19.974 đại biểu các cấp tham dự ở 165 điểm cầu; hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với 1.424 đại biểu, riêng điểm cầu cấp huyện có 1.224 đại biểu. Việc tổ chức các hội nghị trực tuyến đã khắc phục được độ trễ về thời gian, mở rộng đối tượng và tăng số lượng cán bộ, đảng viên tham dự trước tình hình dịch Covid-19. Kết quả này đã khẳng định sự nỗ lực rất lớn của ngành Tuyên giáo, góp phần cùng với chính quyền các cấp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị tại địa phương.

   Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo các tỉnh: Gia Lai, Bình Dương, Đak Nông, Hậu Giang, Kon Tum, Thanh Hóa ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021. Ảnh: Mai Thanh Bình

Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo các tỉnh: Gia Lai, Bình Dương, Đak Nông, Hậu Giang, Kon Tum, Thanh Hóa ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021.

Đặc biệt, ngành Tuyên giáo đã huy động sức mạnh tổng hợp của các binh chủng tuyên truyền tạo được sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 99,86% cử tri tham gia. Việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội; công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch và quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần an dân, phục vụ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác khoa giáo. Điểm nổi bật trong năm 2021 là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các ngành: Y tế, Tài chính, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khảo sát về tình hình khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện tự chủ tài chính tại một số bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện; cùng với các sở, ngành tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn trong cấp kinh phí thiếu hụt hàng chục tỷ đồng cho các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống được quan tâm đẩy mạnh theo đúng tinh thần Kế hoạch số 211-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đặc biệt, trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” bằng hình thức thi trắc nghiệm, góp phần giáo dục, bồi dưỡng niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới của đất nước.

Ngày 15-12-1945, Tỉnh ủy lâm thời phân công đồng chí Phan Thêm-Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách công tác tuyên truyền. Từ đó, ngày 15-12 trở thành ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến; kịp thời cung cấp tài liệu tham khảo nội bộ đến đội ngũ báo cáo viên các cấp qua hệ thống mạng; qua các bản tin, đặc san, thông tin và trang tin điện tử thongtintuyengiaogialai.vn; tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển thu hút 755.542 bài dự thi.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế. Chất lượng biên soạn, biên tập lịch sử ở một số địa phương, đơn vị chưa cao. Công tác phối hợp còn chậm giữa Ban Tuyên giáo với các ngành khối khoa giáo để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, bất cập. Công tác nắm bắt dư luận, xử lý và định hướng thông tin, dự báo tình hình có thời điểm còn chậm. Công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội của các thế lực thù địch có lúc cũng chưa được như mong muốn.

Trong bối cảnh thời cơ, thách thức đan xen, công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, hình thức, tổ chức lực lượng và phương thức chỉ đạo. Theo đó, mỗi cán bộ tuyên giáo phải chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, bám sát các sự kiện, các nhiệm vụ lớn của đất nước, của tỉnh, các lĩnh vực nhạy cảm về giáo dục-đào tạo, văn hóa-văn nghệ, y tế, an sinh xã hội để tham mưu giúp cấp ủy có những giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp. Chủ động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

 

Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng; đẩy mạnh công tác tuyên giáo hướng về cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm mà người dân quan tâm. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Coi trọng tham mưu chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo thông qua hoạt động thực tiễn sôi động để đáp ứng nhiệm vụ.

Cùng với đó, những người làm công tác tuyên giáo cũng phải nỗ lực tự học tập, nâng cao trình độ của bản thân, thành thạo công nghệ thông tin, khai thác lợi ích của internet, mạng xã hội để ứng dụng linh hoạt vào hoạt động tuyên truyền, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng; ứng dụng thành quả của công nghệ 4.0 vào công tác giảng dạy, báo cáo viên, tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội.

MAI THANH BÌNH

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG