The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Trong tháng, toàn tỉnh kết nạp được 270 đảng viên
10/09/2018 - Lượt xem: 1550
Trong tháng, toàn tỉnh kết nạp được 270 đảng viên, trong đó: Nữ 130 đảng viên, chiếm tỷ lệ 48,15%; người dân tộc thiểu số 98 đảng viên, chiếm tỷ lệ 36,3%; trong độ tuổi Đoàn 179 đảng viên, chiếm tỷ lệ 66,3%; người có đạo 13 đảng viên, chiếm tỷ lệ 4,81%.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Tập trung đổi mới phương thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Chỉ đạo kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số đảng bộ trực thuộc; tiếp tục theo dõi việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Ban hành Kế hoạch số 145-KH/TU, ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định; đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, trong tháng, toàn tỉnh kết nạp được 270 đảng viên, trong đó: Nữ 130 đảng viên, chiếm tỷ lệ 48,15%; người dân tộc thiểu số 98 đảng viên, chiếm tỷ lệ 36,3%; trong độ tuổi Đoàn 179 đảng viên, chiếm tỷ lệ 66,3%; người có đạo 13 đảng viên, chiếm tỷ lệ 4,81%. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, xác minh, thẩm định về chính trị nội bộ phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo lộ trình kế hoạch đề ra. Cho chủ trương để Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh thực hiện Đề án tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách Hội Nông dân tỉnh năm 2018 và giai đoạn 2019 - 2021; giải thể và chuyển giao nhiệm vụ của 06/10 ban chỉ đạo cấp tỉnh về cho các cơ quan chuyên môn thực hiện. Ban hành Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong tháng, đã chỉ đạo triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai gắn với trách nhiệm trong Thường trực Huyện ủy; ban hành kết luận kiểm tra, giám sát đối với 04 đơn vị, Kiểm tra: Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ và các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy. Giám sát: Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa và các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy liên quan. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường kiểm tra, khảo sát, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với triển khai hiệu quả mô hình xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Tổ chức tốt Hội nghị tập huấn công tác dân vận chính quyền năm 2018.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG