The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
26/09/2018 - Lượt xem: 2125
Ngày 24/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 161-KH/TU về thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận.

Nội dung nêu rõ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ động sơ kết 05 năm, tổng kết 10 năm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng đã ban hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị mình để tiếp tục thực hiện; những vấn đề lớn quan trọng trong nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước khi tổ chức thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc cần phải giải quyết; những nội dung chuẩn bị cho việc xây dựng, ban hành các nghị quyết của cấp uỷ, nhất là văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Tải Kế hoạch 161-KH/TU TẠI ĐÂY.

Cao Thương

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG