The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Toàn văn Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV).
29/11/2018 - Lượt xem: 4772
Sáng 29/11, tại hội trường 2-9, Tp Pleiku, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có phát biểu quan trọng. Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu trên.

Thưa các đồng chí đại biểu các ban đảng Trung ương,

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để đánh giá, cho ý kiến về:

(1) Dự thảo Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;

(2) Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019;

(3) Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

(4) Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

(5) Báo cáo việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, bổ nhiệm cán bộ, bầu bổ sung và thực hiện chính sách cán bộ thuộc thẩm quyền Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định năm 2018;

(6) Báo cáo công tác tài chính của cấp ủy năm 2017;

(7) Báo cáo những công việc quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 14 đến Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV).

Thưa các đồng chí,

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết lần thứ XV Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có thể đánh giá cơ bản tiến độ, chất lượng thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ.

Vì vậy, để Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm vừa qua, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá thực chất những kết quả làm được, chưa làm được; những hạn chế, tồn tại trong cơ quan, đơn vị, địa phương trên tất cả các mặt công tác.

Với tinh thần làm việc trên, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung để các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận, cụ thể như sau:

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018

- Trước tiên, tôi đề nghị các đồng chí làm rõ một số tồn tại hạn chế đã được nêu trong dự thảo Báo cáo; những tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực của đơn vị nào, đề nghị đơn vị đó giải trình với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị ngày hôm nay. Lưu ý những chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết năm 2018; những tồn tại, hạn chế kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

- Đánh giá sâu sắc vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018?

- Trong năm vừa qua đã thực hiện đúng vai trò, chức năng nhiệm vụ chưa? Làm việc hết trách nhiệm được phân công phụ trách chưa? Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cấp, các ngành có hiệu quả không? Tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao như thế nào?

- Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ các giải pháp để đề xuất triển khai thực hiện trong năm 2019. Trong đó, lưu ý tham mưu tích cực những giải pháp liên quan trực tiếp đến việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể năm 2019 và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

2. Về Nghị quyết chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

- Qua phân tích, đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trên tất cả các lĩnh vực năm 2018, đề nghị các đồng chí tập trung, nghiên cứu, đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng để đóng góp ý kiến vào các chỉ tiêu năm 2019 mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp; cho ý kiến đối với từng chỉ tiêu cụ thể, đồng thời tham mưu, đề xuất giải pháp khả thi để triển khai thực hiện hiệu quả trong năm 2019. Nhất là, ý kiến của các sở, ban, ngành có liên quan trực tiếp đến các chỉ tiêu nhiệm vụ.

- Khi cho ý kiến về chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể năm 2019, đề nghị các đồng chí nghiên cứu, cân nhắc thật kỹ đến việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ, phấn đấu đến hết năm 2019, Đảng bộ tỉnh có thể hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm kỳ đã được đề ra hay không?

3. Về Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

- Trên cơ sở Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, từ tình hình thực tiễn của tỉnh và trên cơ sở tham mưu, đề xuất của cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổng hợp dự kiến Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2019; đề nghị các đồng chí nghiên cứu, cho ý kiến đối với từng nội dung.

- Nếu cần bổ sung thêm hoặc bỏ bớt nội dung không quan trọng thì đề xuất để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp; nếu cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ở nội dung nào, lĩnh vực nào thì tiếp tục đề xuất để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, bổ sung vào Chương trình làm việc.

4. Đối với các Báo cáo: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, bổ nhiệm cán bộ, bầu bổ sung và thực hiện chính sách cán bộ thuộc thẩm quyền Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định năm 2018; công tác tài chính của cấp ủy năm 2017 và Báo cáo những công việc quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 14 đến Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV), các đồng chí nghiên cứu, cho ý kiến.

Thưa tất cả các đồng chí,

Thời gian Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng chỉ diễn ra 01 ngày với những nội dung quan trọng; tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và có nhiều ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn bản để Hội nghị đạt kết quả.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Xin cảm ơn!

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG