The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Mười ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
10/07/2020 - Lượt xem: 2471
Chiều ngày 09/7, Kỳ họp thứ Mười ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã diễn ra phiên bế mạc. Đồng chí Đặng Phan Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát biểu bế mạc kỳ họp. Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng trên.

PHÁT BIỂU BẾ MẠC TẠI KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA,

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ XI

 

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh;

Kính thưa các vị khách mời cùng toàn thể cử tri tỉnh nhà.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ và đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI đã hoàn thành chương trình đề ra.

Trên cơ sở các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp, ý kiến của cử tri và các ngành liên quan, các đại biểu đã tập trung xem xét một cách dân chủ, tâm huyết, phân tích những mặt đạt được, chưa được, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và dự báo những thuận lợi, khó khăn, đề ra giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm. HĐND tỉnh nhận thấy, trong điều kiện tình hình kinh tế cả nước và tỉnh ta còn nhiều khó khăn, thách thức, Gia Lai cùng cả nước quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; các ngành, các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phấn đấu đạt những kết quả quan trọng.

HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, sâu sắc, bổ sung vào các báo cáo, tờ trình để xây dựng hoàn thiện và nhất trí thông qua 16 nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, làm cơ sở cho UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện. HĐND tỉnh cũng đã tiến hành xem xét 03 báo cáo khác gồm: Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về kết quả giám sát “Tình hình tổ chức thực hiện thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đất rừng không còn rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến thời điểm giám sát” và việc thực hiện Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về kết quả giám sát “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh”; báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về “Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh”.

Kỳ họp cũng đã xem xét, quyết định về công tác nhân sự theo thẩm quyền, cụ thể là: miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với nguyên Giám đốc Sở Tài chính và nguyên Giám đốc Công an tỉnh, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Giám đốc Công an tỉnh, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn và Sở Tài chính. Đề nghị các đồng chí mới được bầu phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của UBND tỉnh, hoàn thành trọng trách.

Kỳ họp đã dành thời gian hơn 01 ngày để thảo luận tại tổ và thảo luận chung tại hội trường. Các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện trách nhiệm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vì cái chung, vì những lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới tôi nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện như sau:

Một là, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; cần thay đổi cách làm, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành. Theo đó, tập trung chỉ đạo, điều hành thu, chi ngân sách hợp lý, cải cách hành chính, hoàn thiện các quy định pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính để tạo mọi thuận lợi, góp phần tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, triển khai các biện pháp đồng bộ, thúc đẩy nền kinh tế tăng tốc sau dịch Covid-19, không chỉ bù đắp những tổn thất to lớn vừa qua mà còn đạt được những kết quả khả quan trong 6 tháng cuối năm 2020. Đặc biệt hiện nay, dịch bệnh bạch hầu bắt đầu xuất hiện ở Đak Đoa, tôi đề nghị các địa phương, các sở, ngành nhất là ngành y tế tiếp tục thực hiện các biện pháp khoanh vùng, dập dịch theo quy định, tổ chức khám sàng lọc để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; rà soát, đẩy mạnh công tác tiêm chủng cho các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng tại các xã có ổ dịch; truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh bạch hầu cho người dân trên địa bàn...

Hai là, cần tập trung chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện tốt một số vấn đề trọng tâm, lĩnh vực quan trọng của địa phương như: xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2025; hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng gắn với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành kế hoạch trồng mới 5.000 ha rừng; xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2021-2025,.... Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Ba là, sau kỳ họp, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, dành thời gian tham dự kỳ họp HĐND nơi được bầu cử để thông báo kết quả kỳ họp, phổ biến nội dung các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua đến cử tri, nhân dân trong tỉnh; tăng cường các hoạt động giám sát nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua. Đề nghị Uỷ ban MTTQVN và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội giám sát và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Thưa các vị đại biểu

HĐND tỉnh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức; ra sức thi đua lao động sản xuất để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. HĐND tỉnh tin tưởng, với tinh thần đồng sức, đồng lòng, một khí thế mới, quyết tâm mới, giai đoạn sắp tới, Gia Lai cũng sẽ cùng đất nước vượt khó đi lên, bảo đảm sản xuất, đời sống, ổn định xã hội để thực hiện mục tiêu kép là đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội.

Kỳ họp thứ Mười ba HĐND tỉnh, khóa XI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra; thay mặt Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị chức năng đã chuẩn bị và tham gia tốt các nội dung chương trình kỳ họp. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị khách mời đã dành thời gian tham dự, đóng góp vào thành công của kỳ họp. Chúc quý vị đại biểu cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ Mười ba HĐND tỉnh khóa XI.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG