The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tọa đàm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
21/10/2022 - Lượt xem: 568
Sáng 20/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Quang cảnh tọa đàm.

Tham dự và chủ trì tọa đàm có đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Thực hiện chủ trương của Trung ương và từ tình hình thực tế của tỉnh, việc tổ chức Tọa đàm “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” là hoạt động thiết thực nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị lý luận và thực tiễn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đề cao trách nhiệm, tinh thần “tự soi, tự sửa” để nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá khách quan những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua; từ đó, xác định nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, thiết thực đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh trong lịch sử Đảng ta, hầu như không có Đại hội nào mà Trung ương không đề cập đến công tác xây dựng Đảng. Từ khi bước vào công cuộc đổi mới năm 1986, Đảng ta đã ban hành các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII, XIII đều bàn và ban hành những nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng như các đồng chí đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đăng Vũ

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm chính trị cao, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quan tâm chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp đã tổ chức học tập, quán triệt và phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các nội dung Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực; đề cao vai trò của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, chủ trì tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch của từng cá nhân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, trong đó một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tinh thần tự phê bình và phê bình của một số cán bộ, đảng viên chưa cao; trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm nêu trên.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. Ảnh: Đăng Vũ

Xác định rõ các nguyên nhân trên, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ý kiến tham luận, thảo luận tại buổi tọa đàm đi sâu phân tích và làm rõ 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: (1) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. (2) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. (4) Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tham luận, thảo luận làm rõ thực trạng, đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. 

Đăng Vũ

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG