Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu khai mạc tọa đàm

Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; PGS.TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đồng chủ trì tọa đàm. Tham dự tọa đàm có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn nêu rõ: Buổi tọa đàm là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân khẳng định, Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người mới trong giai đoạn hiện nay. Đối với Quân đội, việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ góp phần bồi đắp, phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Quân đội vững mạnh mọi mặt, nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.Các đại biểu tham dự tọa đàm 

Tại buổi tọa đàm, gần 20 tham luận của đại biểu đã tiếp cận, luận giải nhiều vấn đề phong phú, giàu tính gợi mở, có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Các tham luận khẳng định, đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chính đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Các tham luận cho rằng, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 Bộ Chính trị, Trung ương yêu cầu rất cao về việc gắn “xây” với “chống”; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Bộ Chính trị rất quan tâm đến vấn đề xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.
Tin,ảnh: Phạm Cường