The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tài chính Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ 2015 - 2020
28/04/2016 - Lượt xem: 6097
Trong thời gian qua, công tác Tài chính Đảng đã có bước chuyển biến tích cực, hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ.

Hằng năm, căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách Đảng năm trước, đồng thời bám sát vào kế hoạch nhiệm vụ chính trị, chủ trương định hướng công tác Cấp ủy trong năm, Phòng Tài chính Đảng đã chủ động triển khai xây dựng và bảo vệ dự toán thu, chi ngân sách năm; tham mưu phương án phân bổ kinh phí thường xuyên và không thường xuyên cho các đơn vị dự toán đảm bảo hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị; chú trọng nghiên cứu Luật Ngân sách, các văn bản hướng dẫn, các quy định của Đảng và Nhà nước về chính sách, chế độ để tham mưu điều hành ngân sách; triển khai các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ; cụ thể hóa hướng dẫn của cơ quan cấp trên để kịp thời quán triệt và thống nhất thi hành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết hợp hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn ở các đơn vị dự toán, phát hiện sai sót, nhắc nhỡ, chấn chỉnh kịp thời, không để xảy ra sai phạm về lĩnh vực quản lý tài chính, sử dụng tài sản công. Tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị trong việc thực hiện và chấp hành dự toán, không gây khó khăn, phiền hà làm ách tắc hoạt động của đơn vị. Đáp ứng kịp thời nhu cầu chi thường xuyên cũng như các nhiệm vụ phát sinh, đặc thù của cấp ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy.

Thường xuyên coi trọng việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Ngân sách, Luật Kế toán, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng; bám sát Thông tư liên tịch 216 và Quy định số 384-QĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Tỉnh ủy về quản lý tài chính ngân sách của Đảng để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Đảng, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài chính, tài sản Đảng đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, hiệu quả, tiết kiệm phục vụ tốt chức năng nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đã chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo nội dung để phục vụ Đoàn Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của Tỉnh ủy và các đảng bộ trực thuộc, đảm bảo kế hoạch và yêu cầu đề ra; Đồng thời, tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện khắc phục các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Tập trung nghiên cứu tiếp thu các quy định, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức đại hội Đảng các cấp để xây dựng dự toán kinh phí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đại hội 2 Đảng ủy trực thuộc và kinh phí đại hội của các tổ chức cơ sở đảng ngoài thành phần kinh tế nhà nước, đại hội các tổ chức cơ sở đảng thuộc các đơn vị dự toán khối đảng tỉnh; đồng thời, tham mưu tốt việc phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí Đại hội Đảng kịp thời, chính xác, đầy đủ, đúng chế độ, đúng mẫu biểu quy định.

Với khối lượng công việc tương đối nhiều, yêu cầu ngày càng nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tham mưu, điều hành; tuy số biên chế được giao còn ít, nhưng trong các năm qua với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể các bộ công chức, Phòng Tài chính Đảng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; một trong những yếu tố quan trọng để có được những thành tích đáng khích lệ, đó là sự sáng tạo đổi mới trong công tác quản lý hành chính, theo phương châm đoàn kết, tập trung, dân chủ; phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng cán bộ phụ trách chủ động bám sát tình hình, chuyên sâu lĩnh vực, phối hợp linh hoạt giữa các bộ phận để hỗ trợ khi có yêu cầu; bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới về phương pháp quản lý tài chính, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị đối với khoản chi thường xuyên, đồng thời tăng cường kiểm soát, kiểm tra các khoản kinh phí không thường xuyên, đột xuất. Chú trọng công tác kiểm tra quyết toán hằng năm để chấn chỉnh, hạn chế kịp thời những sai sót về nghiệp vụ tài chính.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng, đặc biệt là trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ xây dựng dự toán, phân bổ chỉ tiêu, cấp kinh phí, theo dõi và tổng hợp quyết toán ngân sách. Triển khai có hiệu quả việc sử dụng các hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý, như: Phần mềm kế toán Imas 8.0, phần mềm báo cáo tổng hợp thu nộp Đảng phí, phần mềm quản lý và tổng hợp tài sản của Đảng; do vậy, công tác nghiệp vụ chuyên môn ở các đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, trình độ cán bộ làm công tài chính kế toán được nâng cao, phương pháp làm việc được đổi mới khoa học, tiết kiệm thời gian và mang lại hiệu quả cao, thuận lợi trong công tác kiểm tra, thẩm định quyết toán. Hệ thống thông tin bằng số liệu phục vụ quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí; tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí; tình hình quản lý, sử dụng và khấu hao tài sản; tình hình thu nộp Đảng phí được thực hiện thông suốt đảm bảo chính xác, phản ánh trung thực, không có sai sót nào xảy ra. 

Vũ Mạnh Định

Trưởng phòng Tài chính Đảng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG