The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI): Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp
04/12/2013 - Lượt xem: 2821
Chiều 11-11 tại Hội trường 2-9 TP. Pleiku diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận (DV) Tỉnh ủy về công tác DV.
Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Tham dự có Trưởng ban DV Tỉnh ủy Hồ Văn Điềm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Măng Đung, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang...

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác DV, thời gian qua, Ban DV Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các địa phương trong tỉnh xem công tác DV là trách nhiệm thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác DV thời gian tới, Ban DV Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã thống nhất ký kết chương trình và quy chế phối hợp về công tác DV trong giai đoạn 2013-2016 với những nhiệm vụ trọng tâm là:  Phối hợp công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI (Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DV trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 23-8-2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết.

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chính quyền các cấp, trước hết là những cán bộ, công chức, viên chức giải quyết công việc có liên quan trực tiếp đến nhân dân. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính, xây dựng phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Kịp thời trao đổi, nắm bắt thông tin dư luận, diễn biến tư tưởng và tâm trạng của nhân dân, giải quyết các kiến nghị và vướng mắc của nhân dân. Giám sát thực hiện các chương trình, dự án, công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dân và các công trình dân sinh, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường…

Thực hiện các giải pháp tăng cường công tác DV của chính quyền. Triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung về công tác DV theo Quyết định 1338-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy chế công tác DV của hệ thống chính trị.

Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các loại hình. Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc, xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở, phát huy có hiệu quả vai trò của người có uy tín trong tôn giáo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hướng dẫn, chỉ đạo các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể các cấp vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh hàng năm, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “DV khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Biểu dương, khen thưởng các điển hình “DV khéo”...

Trên cơ sở các nội dung phối hợp, Ban DV Tỉnh ủy và UBND  tỉnh cụ thể hóa thành kế hoạch công tác hàng năm, triển khai thực hiện chương trình phối hợp đạt hiệu quả. Ban DV các Huyện, Thị, Thành ủy. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chương trình phối hợp của tỉnh và thực tế ở địa phương, đơn vị mình để thống nhất xây dựng chương trình phối hợp sát, đúng, phù hợp và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả. (Theo GLO)

 
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG