The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở
06/02/2020 - Lượt xem: 1385
Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tích cực các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả trong việc xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước, của tỉnh, nhất là tập trung tuyên truyền những kết quả đạt được trên tất cả các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 của Đảng bộ tỉnh.  

Tổ chức Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; nắm tình hình, tâm trạng dư luận xã hội trong nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch đại hội điểm, đại hội thí điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025; theo dõi tình hình tổ chức đại hội cấp cơ sở. Tính đến 16 tháng 01 năm 2020 có 3.289/3.319 chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội, đạt 99,1% (1.345 chi bộ thôn, làng, 261 chi bộ tổ dân phố; 561 chi bộ lực lượng vũ trang, 143 chi bộ cơ quan, 726 chi bộ đơn vị sự nghiệp, 253 chi bộ doanh nghiệp). Tập trung thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết theo Kế hoạch và Chương trình công tác năm 2020.

Tiểu ban Nội dung Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh họp cho ý kiến về các nội dung liên quan. Ảnh: N.Đ

Ủy ban kiểm tra các cấp bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đảm bảo hiệu quả. Triển khai hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp và công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp. Thực hiện tốt công tác dân vận với phương châm hướng về cơ sở, bám dân, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nhân dân.  

Chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Chú trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và Quy định số 1614-QĐ/TU, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tập trung hướng hoạt động về cơ sở bằng những việc làm cụ thể; phối hợp tổ chức phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020 bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xử lý những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2020.

Bảo Hân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG