The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thực hiện nghiêm việc xác định tuổi đảng viên và tuổi để thực hiện công tác cán bộ là đảng viên trên địa bàn tỉnh
08/06/2019 - Lượt xem: 2752
Nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền thực hiện xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên. Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Công văn số 1901-CV/BTCTW, ngày 5 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn thực hiện Thông báo Kết luận số 13-TB/TW, ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Ban Bí thư về xác định tuổi đảng viên đến từng chi bộ biết để thực hiện.

Theo đó, nội dung thống nhất xác định: Những trường hợp tuổi ghi trong hồ sơ cán bộ hoặc giấy tờ liên quan khác kèm theo hồ sơ cán bộ không trùng khớp với hồ sơ lý lịch đảng viên gốc, khi tiến hành các quy trình công tác cán bộ như: Quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí, sử dụng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức là đảng viên thì cấp ủy, tổ chức đảng phải lấy tuổi trong hồ sơ khai trong lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào đảng làm cơ cứ để thực hiện nhất quán, nghiêm túc, khách quan theo đúng Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20 tháng 9 năm 2016 về “thi hành Điều lệ Đảng” và Thông báo Kết luận số 13-TB/TW, ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Ban Bí thư.

Ảnh: Nguyễn Đông

Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn tỉnh qua quá trình thực hiện một số đơn vị, địa phương vẫn chưa nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt, nắm bắt và triển khai đầy đủ nội dung công tác theo đúng nội dung quy định. Do đó, trên cơ sở chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa có văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương từ nay trở đi nghiêm túc quán triệt và tiến hành xác định tuổi đảng viên và tuổi để thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ đảng viên theo đúng Thông báo Kết luận số 13-TB/TW, ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Ban Bí thư và Công văn số 1901-CV/BTCTW, ngày 5 tháng 12 năm 2016 của Ban Tổ chức Trung ương.

Như vậy những trường hợp sữa chữa thống nhất lại về độ tuổi trong toàn bộ các giấy tờ của hồ sơ cán bộ theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước và trong hồ sơ lý lịch đảng viên theo đúng quy định của Đảng trước ngày 18 tháng 8 năm 2016 mới được xem xét, lấy tuổi đã được sửa lại để xác định tuổi đảng và quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách theo quy định; những trường hợp khác còn lại phải lấy tuổi đảng viên khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào đảng để xác định tuổi đảng và xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách theo quy định.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG