The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 29 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
01/03/2019 - Lượt xem: 2021
Ngày 26 tháng 02 năm 2019, tại Thành phố Pleiku, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã họp kỳ 29. Đồng chí Nguyễn Duy Khánh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku; đồng chí Trịnh Duy Thuân- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku; đồng chí Trần Xuân Quang- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku; đồng chí Nguyễn Kim Đại- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku. Kết quả như sau:

1- Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku:

Chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy đối với lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn, do đó có lúc, có việc không nắm bắt đầy đủ thông tin để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, dẫn đến các sai phạm theo Kết luận thanh tra số 2405/KL- UBND, ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc Ủy ban nhân dân thành phố không trình Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017, 2018 của thành phố để Hội đồng nhân dân thành phố thông qua theo đúng quy định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt có phần trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản năm 2017, 2018 còn có mặt hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đối với lĩnh vực này còn ít so với yêu cầu; chưa thường xuyên chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng, dẫn đến một số dự án, công trình chậm tiến độ; về hồ sơ pháp lý và việc lập dự toán, thanh toán, thay đổi thiết kế có trường hợp chưa đúng quy định.

Qua phân tích nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, đề ra biện pháp khắc phục cụ thể và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trước ngày 15 tháng 4 năm 2019.

2- Đồng chí Trịnh Duy Thuân- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku

Với trách nhiệm là Bí thư Thành ủy, đồng chí cùng với Ban Thường vụ Thành ủy chịu trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

Với trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí chưa kịp thời cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố có kế hoạch giám sát đối với lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng để có biện pháp chỉ đạo xử lý, ngăn chặn kịp thời tình trạng san lấp mặt bằng, mở đường, tách thửa, phân lô bán nền, xây dựng công trình, nhà ở trên đất nông nghiệp không đúng quy định, ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất của thành phố, hình thành các khu dân cư tự phát, không theo quy hoạch, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị.

Qua phân tích nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Trịnh Duy Thuân chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu đồng chí Trịnh Duy Thuân nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, đề ra biện pháp khắc phục cụ thể và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trước ngày 15 tháng 4 năm 2019.

3- Đồng chí Trần Xuân Quang- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku

Đồng chí đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, để cấp phó ký 13 quyết định thu hồi đất cho mở đường không đúng quy định; để cấp phó ký 3 tờ trình đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017, 2018 của thành phố trong đó có những vị trí không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thành phố đã được phê duyệt; việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn có thời điểm chưa tốt, dẫn đến những sai phạm như Kết luận số 2405/KL-UBND, ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Những vi phạm của đồng chí Trần Xuân Quang gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí công tác, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Xuân Quang bằng hình thức khiển trách.

4- Đồng chí Nguyễn Kim Đại- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku

Đồng chí đã trực tiếp ký 3 tờ trình đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017, 2018 của thành phố trong đó có những vị trí không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thành phố đã được phê duyệt; ký ban hành 13 quyết định thu hồi đất cho cá nhân mở đường không đúng quy định; trong chỉ đạo, điều hành có lúc chưa kịp thời, thiếu sâu sát, để một số xã, phường, phòng, ban chức năng buông lỏng lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, dẫn đến sai phạm như Kết luận số 2405/KL-UBND, ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Những vi phạm của đồng chí Nguyễn Kim Đại gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí công tác,  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Kim Đại bằng hình thức cảnh cáo.

 ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG