The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 22 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
30/03/2022 - Lượt xem: 782
Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức kỳ họp lần thứ 22 để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Đồng chí Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy An Khê và kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Thị ủy An Khê, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Bên cạnh một số ưu điểm, các tổ chức đảng trên còn có một số khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy An Khê nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

2. Xem xét kết quả giám sát đối với một số tổ chức đảng và đảng viên, bên cạnh những ưu điểm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Đảng ủy Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đồng chí: Đặng Huy Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Võ Đình Huyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh còn một số hạn chế, khuyết điểm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kế hoạch số 46-KH/TU, ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 1614-QĐ/TU, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp.

Đảng ủy Cục Thuế tỉnh và các đồng chí: Lê Minh Nhựt - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trần Quang Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh còn một số hạn chế, khuyết điểm trong việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên nêu trên nghiêm túc rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp cụ thể để khắc phục đối với các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG