The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
20/01/2022 - Lượt xem: 1411
Ngày 20 tháng 01 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức kỳ họp lần thứ 19 để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Đồng chí Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: Đăng Vũ

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thiếu trách nhiệm, để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Đảng ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; để một số đảng viên, cán bộ, công chức của Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai có khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian dài, phải bị xử lý kỷ luật.

Những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, gây dư luận không tốt trong cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân, đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật theo Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu quyết (bằng phiếu kín) quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng hình thức Khiển trách.

2. Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Thành Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai. Theo đó, với chức trách, nhiệm vụ được giao là Bí thư Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Thành Chung đã thiếu trách nhiệm, để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; với chức trách, nhiệm vụ được giao là Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Thành Chung có những khuyết điểm, vi phạm như Quyết định số 5875/QĐ-KBNN, ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về việc thi hành kỷ luật công chức.

Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Thành Chung là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí công tác, đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật theo Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu quyết (bằng phiếu kín) quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thành Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai bằng hình thức Cảnh cáo.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG