The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 12 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
29/09/2021 - Lượt xem: 1499
Sáng ngày 24/9/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức kỳ họp lần thứ 12 để xem xét, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI. Ảnh: Đ.V

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, thông qua kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang và các đồng chí Thường trực Huyện ủy trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã nêu rõ các ưu điểm cũng như hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đối với các nội dung được giám sát. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang cần rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm đã nêu, đề ra những biện pháp khắc phục cụ thể, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát huy trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chấp hành nghiêm quy định về mối quan hệ công tác, nguyên tắc và chế độ làm việc theo Quy chế, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc; tăng cường đi công tác cơ sở để nắm tình hình, làm nhiệm vụ giám sát thường xuyên, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 422-KL/TU, ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết tình hình thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ Hai điều chỉnh Nghị quyết số 100/NQ-HĐND, ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 gắn với thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng làng nông thôn mới theo Kế hoạch số 141a-KH/HU, ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để huy động tối đa các nguồn lực tham gia xây dựng làng nông thôn mới; đồng thời thực hiện tốt việc phân cấp cho xã, để xã, thôn, làng, từng hộ gia đình chủ động tích cực thực hiện phần công việc của mình tham gia xây dựng làng nông thôn mới…

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG