The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thông cáo báo chí kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
19/12/2022 - Lượt xem: 877
Chiều ngày 19/12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

Căn cứ Kết luận số 967-KL/TU, ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật theo Thông báo số 20-TB/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và sau khi xem xét đơn của các cá nhân, ý kiến của các cơ quan có liên quan; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định:

1. Cho đồng chí Đỗ Tiến Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh thôi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; thôi giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bố trí công tác khác theo nguyện vọng.

2. Cho đồng chí Kpă Thuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

3. Cho đồng chí Hồ Phước Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bố trí công tác khác theo nguyện vọng.

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY GIA LAI

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG