The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thông báo Tài liệu ôn thi công chức, viên chức năm 2021
29/01/2022 - Lượt xem: 9941
Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021 vừa có Thông báo số 01-TB/HĐTT về tài liệu ôn thi.

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021 thông báo tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện tỉnh Gia Lai năm 2021 để thí sinh biết, tự ôn tập (Hội đồng thi tuyển không tổ chức ôn tập).

Thông báo số 01-TB/HĐTT

(Danh mục tài liệu kèm theo Thông báo số 01-TB/HĐTT)

* TÀI LIỆU ÔN THI:

1. Tài liệu Biên tập viên

2. Tài liệu Chuyên viên

3. Tài liệu Chuyên viên tại các cơ quan ĐTNCSHCM

4. Tài liệu Kiến thức chung

5. Tài liệu Kế toán

6. Tài liệu Kỹ sư

7. Tài liệu Văn thư - Lưu trữ

DOWNLOAD ALL

***Hỗ trợ download: 091.3450.689

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG