The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi
07/08/2019 - Lượt xem: 3880
Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức vừa có Thông báo số 12-TB/HĐTT, ngày 05 tháng 8 năm 2019 về danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh tỉnh năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 1503-QĐ/TU, ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thí sinh không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh năm 2019, Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019, cụ thể như sau:

Danh sách 537 thí sinh có đủ điều kiện dự thi và 03 thí sinh không đủ điều kiện dự thi,  kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019 được đăng tải trên Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (tinhuygialai.org.vn) để thí sinh được biết (có Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và danh sách cụ thể kèm theo).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển được niêm yết công khai tại Trường Chính trị tỉnh trước ngày 06 tháng 9 năm 2019.

Bên cạnh đó, Hội đồng thi tuyển cũng có một số lưu ý đối với thí sinh dự thi.

Xem chi tiết:

1- Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh năm 2019

2- Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh năm 2019

3- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2019

4- Phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG