Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương,
 
Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi trao giải Nhất cho thí sinh Dương Thanh Hải.
Ảnh: Anh Tuấn

Qua 3 ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 26-28/9), Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung -  Tây Nguyên năm 2018 đã khép lại với kết quả: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 12 giải Khuyến khích và 05 giải Phong cách đã được trao cho các thí sinh xuất sắc.

Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018 thu hút sự tham gia dự thi của 38 thí sinh, trong đó, thí sinh cao tuổi nhất sinh năm 1954 và thí sinh trẻ nhất sinh năm 1994. Đặc biệt, có 1 nữ thí sinh người dân tộc Katu ở huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi
trao Giấy chứng nhận đạt loại Giỏi cho các thí sinh tham dự. (Ảnh: Anh Tuấn) 

Theo đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa - Vụ trưởng Vụ Giáo dục lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương), Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi, Hội thi đã bám sát tinh thần Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Điều này được thể hiện rất rõ nét và cụ thể là nhiều thí sinh tìm tòi, sáng tạo về phương pháp, đổi mới về nội dung, tìm hiểu những thông tin quý, chắt lọc và truyền tải đến người nghe không chỉ những kiến thức quan trọng; mà trên hết là thông điệp khẳng định mạnh mẽ tính chiến đấu, tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, bồi đắp niềm tin khoa học vào nền tảng tư tưởng, vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội; giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Hội thi cũng là dịp để các giảng viên giao lưu, học hỏi, rèn luyện, nâng cao và đổi mới phương pháp, kỹ năng, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy; cập nhật kiến thức theo quan điểm, tư duy của Đại hội Đảng lần thứ XII và các Hội nghị Trung ương Đảng.

Phát biểu bế mạc Hội thi, đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi chúc mừng các đồng chí giảng viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp nhiều tâm huyết trong bài giảng, sâu sắc trong vận dụng thực tiễn của địa phương; có sự phong phú, đa dạng trong phong cách giảng dạy.

Đồng chí Bùi Trường Giang khẳng định, thành công của Hội thi phản ánh nhiều mặt hoạt động của các giảng viên, công tác bồi dưỡng của các địa phương. Kết quả đạt được không chỉ là sự nỗ lực của từng đồng chí giảng viên, am hiểu tình hình địa phương, vận dụng nhuần nhuyễn các vấn đề vào bài giảng, mà còn thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận/huyện trong việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trên địa bàn.

Điều quan trọng hơn là thông qua Hội thi, các giảng viên sẽ thu nhận, học hỏi được những kinh nghiệm hay, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời với nhận thức mới, đem tinh thần và khí thế của Hội thi, không chỉ phát huy mặt mạnh, mặt hay, mà còn góp phần tìm ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế của đơn vị và địa phương mình.

Theo đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, những điều thu nhận được từ Hội thi cũng tạo cơ sở để Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận/huyện trong toàn quốc./.

(Theo ĐCSVN)