Toàn cảnh buổi Họp báo, công bố về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I
và kế hoạch công tác quý II năm 2017. Ảnh TL. 

Thông tin tại buổi Họp báo, ông Lê Hồng Lĩnh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp (TTCP) cho biết, trong quý I, toàn ngành đã tiến hành 1.885 cuộc thanh tra hành chính và 36.580 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, TTCP đã phát hiện về vi phạm kinh tế 41.821 tỷ đồng và 168 ha đất, kiến nghị thu hồi 8.7773 tỷ đồng và 80 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 259 tập thể, cá nhân; ban hành 26.331 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 6.992 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý 21 vụ, 47 đối tượng.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được TTCP chú trọng, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai. Trong quý I, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 84.252 lượt công dân với 61.245 vụ việc; có 1.114 đoàn đông người. Bên cạnh đó, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận 67.534 đơn thư các loại (tăng 57,5% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó, đã xử lý 44.851 đơn đủ điều kiện.

Tại buổi Họp báo, một trong những nội dung đáng chú ý là việc xử lý kết quả sau thanh tra đối với việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cùng một số dự án đầu tư liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất ở thành phố Đà Nẵng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, ông Đặng Khánh Toàn - Vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra cho biết, gần 5 năm qua, mặc dù Thanh tra Chính phủ đã nhiều lần đôn đốc nhưng UBND TP. Đà Nẵng vẫn chưa thể thực hiện triệt để những nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ. Theo báo cáo ngày 30/3/2017 của UBND Thành phố Đà Nẵng, đến nay, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Việc thu hồi, hủy bỏ, điều chỉnh một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không phù hợp; vấn đề xác định lại giá đất đối với một số dự án trên địa bàn… Vừa qua, TTCP đã có văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận của TTCP.

Về nhiệm vụ công tác thanh tra trong thời gian tới, theo TTCP, dự kiến trong quý 2/2017 sẽ triển khai 10 cuộc thanh tra với các nội dung: Công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường; thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, tập trung vào việc chuyển đổi sử dụng đất từ đất quốc phòng, an ninh sang mục đích khác (tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa); trách nhiệm trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước gắn với thực hiện thí điểm chức năng vốn chủ sở hữu vốn Nhà nước; công tác quản lý nhà nước về du lịch tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; công tác quản lý nhà nước về giáo dục tại Bộ Giáo dục và Đào tạo…/.

Theo ĐCSVN