The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thành phố Pleiku tích cực thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
11/01/2015 - Lượt xem: 2562
Thời gian qua, Thành ủy Pleiku đã chỉ đạo thực hiện tốt đợt sinh hoạt kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác. Theo đó, các cấp, các ngành đã tích cực đẩy mạnh triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thực hiện Di chúc của Bác bằng những việc làm cụ thể

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy (khóa XIV).
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy (khóa XIV).

Với từng loại hình chi bộ, cơ quan khác nhau thì cán bộ, đảng viên đơn vị đó quan tâm liên hệ, kiểm điểm theo các nội dung 45 năm thực hiện Di chúc của Người gắn với chức năng và nhiệm vụ công việc được giao khác nhau.

Chi bộ các thôn, làng, tổ dân phố liên hệ, kiểm điểm các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của tổ chức Đảng, công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư; công tác vận động nhân dân thực hiện chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Đảng bộ thành phố như: thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020”, Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy về “Đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”, công tác giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...  

Các chi bộ cơ quan tập trung liên hệ, kiểm điểm việc thực hành đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; việc thực hiện quy định nêu gương về đạo đức của cán bộ, đảng viên; công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”...

Các chi bộ thuộc Đảng bộ Công an thành phố liên hệ, kiểm điểm thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân”; công tác phòng-chống các loại tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Các chi bộ cơ quan sự nghiệp, trường học liên hệ, kiểm điểm công tác giáo dục, bồi dưỡng giáo dục thế hệ cách mạng cho đời sau; công tác đảm bảo an ninh học đường; thực hiện tốt việc dạy và học, xây dựng đạo đức nhà giáo “Mỗi thầy-cô giáo là tấm gương về tinh thần tự học và sáng tạo”; công tác giữ gìn y đức và nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ y-bác sĩ … Mặt trận và các đoàn thể thành phố tập trung liên hệ, kiểm điểm việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về những vấn đề mà người dân quan tâm; các vấn đề bức xúc ở cơ sở để kịp thời phản ánh với cấp ủy, lãnh đạo giải quyết và việc tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết quả vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào xung kích tình nguyện, góp phần vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nhằm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các chi bộ, các cơ quan, đơn vị đã tập trung kết hợp đánh giá liên hệ, kiểm điểm 45 năm thực hiện Di chúc với học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu “làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân” theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đó là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với giải quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động

Đợt sinh hoạt chính trị 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt đã nêu cao tinh thần gương mẫu, nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm đối với công việc; giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, tư cách đạo đức; nói đi đôi với làm, gần gũi, tận tụy với nhân dân...

Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy năng lực, sở trường cũng như trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt những vấn đề bức xúc nổi cộm, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, giải quyết, nhất là việc giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho công dân; cán bộ, công chức đi làm đúng giờ,... Nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình đô thị đến năm 2020”, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... góp phần vào sự phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo  quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

(Theo GLO)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG