The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tập trung phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số
13/05/2016 - Lượt xem: 2020
Trong những năm qua, Ban Tổ chức Huyện ủy Chư Pưh đã tham mưu cho Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển đảng viên (ĐV), xây dựng chi bộ thôn làng có đủ ĐV tại chỗ cho các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên phụ trách các tổ chức cơ sở Đảng xã, thị trấn. Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với các ban xây dựng Đảng khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, ĐV và nguồn bổ sung đối tượng Đảng, làm cơ sở để chỉ đạo công tác tạo nguồn và phát triển ĐV, quy hoạch cán bộ trong toàn Đảng bộ huyện.

 Đồng thời, cấp ủy cơ sở đã đề ra biện pháp cụ thể, sát thực, tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng cho quần chúng, phối hợp mở các lớp nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú tại địa phương. Các tổ chức Đảng đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, quyết định giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Huyện ủy để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, chú trọng đến chất lượng, quan tâm phát triển Đảng là đoàn viên thanh niên, hội viên, lực lượng dân quân, tự vệ, công an viên, chú trọng quần chúng là nữ, người có đạo, các chi bộ thôn, làng còn ít ĐV. Quan tâm đến hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Phụ nữ, thông qua đó để phát hiện đoàn viên, hội viên ưu tú tạo nguồn giới thiệu phát triển ĐV mới.

Cán bộ, đảng viên huyện Chư Pưh học tập quán triệt nghị quyết của Đảng. Ảnh: T.N

Cán bộ, đảng viên huyện Chư Pưh học tập quán triệt nghị quyết của Đảng.Ảnh: T.N

Các tổ chức Đảng đã làm tốt công tác phân công cấp ủy viên và ĐV giúp đỡ quần chúng, thường xuyên báo cáo với chi bộ kết quả phấn đấu của quần chúng, trên cơ sở đó kịp thời động viên, giáo dục và chọn cử quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp Đảng. Các tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng kế hoạch tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp ĐV mới, củng cố kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn, làng hoạt động có hiệu quả. Các đoàn thể cùng đẩy mạnh những phong trào thi đua yêu nước để qua đó tuyên truyền giáo dục, xây dựng và lựa chọn nguồn giới thiệu với chi bộ kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định...

Nhờ đó, công tác phát triển ĐV tại các tổ chức Đảng ngày càng đi vào nền nếp, đảm bảo về nguyên tắc, thủ tục và đúng quy trình. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ huyện Chư Pưh kết nạp hơn 800 quần chúng ưu tú vào Đảng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và quy định. Trong đó riêng từ đầu năm 2016 đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được hơn 20 quần chúng ưu tú vào Đảng. Tỷ lệ kết nạp hàng năm so với số lượng ĐV đầu năm hơn 14%. Tất cả 100% thôn, làng trên địa bàn huyện đều có ĐV. Toàn Đảng bộ hiện nay có gần 1.200  ĐV sinh hoạt tại 38 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Từ kết quả đạt được thời gian qua cho thấy, chất lượng ĐV được nâng lên, nhất là số ĐV có chuyên môn nghiệp vụ từ cao đẳng và đại học trở lên được nâng lên…

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Pưh Nguyễn Trọng Tiến cho biết: “Thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng ý thức rõ trách nhiệm trong việc tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, tạo nguồn bồi dưỡng phát triển ĐV coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Phân công cấp ủy, đảng viên phụ trách công tác phát triển ĐV. Có kế hoạch định kỳ và giải pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị để làm tốt công tác phát triển ĐV, lấy kết quả công tác phát triển ĐV làm tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Tiếp tục phấn đấu tỷ lệ phát triển ĐV hàng năm đạt từ 8% trở lên. Chú trọng tạo nguồn kết nạp ĐV từ cán bộ Đoàn Thanh niên, công chức, viên chức, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Tập trung phát triển ĐV là người dân tộc thiểu số, đoàn viên, hội viên, công an viên, lực lượng dân quân cơ động, dự bị động viên, cán bộ thôn làng, cán bộ trẻ có trình độ về công tác tại địa phương... Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG