The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ huyện Phú Thiện chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội điểm cấp huyện
03/05/2020 - Lượt xem: 1543
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong chương trình làm việc tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, trong tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, kịp thời, chính xác tới người dân về tình hình dịch Covid-19; chuyển tải đầy đủ, thường xuyên tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tại các văn bản được ban hành; tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, nhất là kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”; hướng dẫn tham gia góp ý dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến biên soạn ấn phẩm “Đảng bộ tỉnh Gia Lai - từ Đại hội đến Đại hội”.  

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở tất cả các cấp; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là ở chi bộ thôn, làng. Phấn đấu nâng tỷ lệ bí thư chi bộ thôn, làng kiêm trưởng thôn, làng và tỷ lệ trưởng thôn, làng là đảng viên. Nắm chắc tình hình đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, xóa tên khỏi đảng ở các cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền biết, theo dõi, chỉ đạo. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên, gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3272-CV/TU, ngày 27 tháng 4 năm 2020, nhất là tổ chức thành công đại hội điểm, thí điểm cấp xã, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội điểm huyện Phú Thiện vào tháng 6 năm 2020; việc tổ chức đại hội phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Các tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.  

Chỉ đạo các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành các nội dung theo kế hoạch. Ủy ban kiểm tra các cấp bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đảm bảo hiệu quả. Triển khai hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp và công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm, làm việc tại huyện Phú Thiện. Ảnh: B.H

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện phục vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn Giám sát 1421 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đoàn Giám sát của Ban Bí thư Trung ương đoàn về thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ban Dân vận Tỉnh ủy theo dõi việc triển khai thực hiện nội dung giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Tăng cường sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, phát hiện và tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh mới ở cơ sở, nhất là các vấn đề nhạy cảm có liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, quyền dân chủ của nhân dân; công tác dân tộc, tôn giáo... Tham mưu chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện mô hình “Nông hội” trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước tạo khí thế sôi nổi chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch và quyên góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, chuẩn bị tổ chức sơ kết 02 năm chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh với Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri giai đoạn 2018 - 2020.

Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG