The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tập trung chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt kết quả tốt
10/09/2016 - Lượt xem: 1861
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong Chương trình làm việc tháng 9-2016.

Bên cạnh đó, trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 03 tháng cuối năm 2016. Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, quản lý tốt các công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn hồ đập, có kế hoạch điều tiết xả lũ, đảm bảo an toàn sản xuất và sinh hoạt cho người dân. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 59-KL/TU ngày 30 tháng 8 năm 2016 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách năm 2016, bảo đảm các nguồn thu cân đối ngân sách địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kiểm soát việc kê khai, quyết toán thuế; đôn đốc thu hồi nợ thuế.

Chỉ đạo ngành giáo dục tập trung triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. Chú trọng việc duy trì sỹ số học sinh ở các cấp học ngay từ ngày đầu năm học mới; quan tâm, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần đối với học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Ngành y tế thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân, nhất là dịch sốt xuất huyết. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng bánh, kẹo, đồ chơi trong dịp Tết Trung thu năm 2016. Đẩy mạnh tuyên truyền xã hội hóa nguồn lực đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và dạy nghề. Huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư, xây dựng di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang; quy hoạch tổng thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo và các di tích khác trên địa bàn tỉnh; đôn đốc khảo sát, lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Gia Lai là “Công viên địa chất toàn cầu”; phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế: “Thời đại đồ đá ở Việt Nam trong bối cảnh khu vực” tại tỉnh. Đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; quan tâm, hỗ trợ nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong mùa giáp hạt. Tập trung huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Chư Sê

Về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn, tuyến biên giới và các địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội; tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông. Chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc an ninh nông thôn, tranh chấp, khiếu kiện trong dân, lấn chiếm đất công, nhất là các vụ việc có dấu hiệu phức tạp, kéo dài. Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đối với lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện việc xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy theo tinh thần Công văn số 326-CV/TU ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quan tâm công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Cho ý kiến ban hành Chương trình của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết Đề án 02-ĐA/TU ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009 - 2015.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Xử lý, trả lời các đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, nhất là đơn liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp, phát huy chức năng, nhiệm vụ, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường nắm tình hình ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; đại hội hội liên hiệp phụ nữ, hội chữ thập đỏ, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy định. Triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022...

Bài, ảnh: Nguyễn Đông

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG