The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tạp chí Cộng sản đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai
04/08/2015 - Lượt xem: 2819
Sáng 4/8, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày Tạp chí ra số đầu tiên (5/8/1930 – 5/8/2015). Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Cộng sản.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai 
cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Cộng sản
(Ảnh: TTXVN)
 


Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và các thế hệ cán bộ lãnh đạo, cán bộ phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, cộng tác viên của Tạp chí Cộng sản.

 

Các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ôn lại truyền thống 85 năm của Tạp chí Cộng sản, Tổng Biên tập Vũ Văn Phúc nêu rõ: Ngày 5/8/1930, “Tạp chí Đỏ” - tiền thân của Tạp chí Cộng sản ra số đầu tiên. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập, đồng thời là chủ bút của Tạp chí. Trải qua các giai đoạn lịch sử, với nhiều tên gọi khác nhau: “Tạp chí Đỏ”, “Tạp chí Bôn-sơ-vic”, “Tạp chí Sinh hoạt nội bộ”, “Tạp chí Học tập”, Tạp chí Cộng sản luôn giữ vững vị thế, vai trò là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, có những đóng góp quan trọng đối với công tác tư tưởng lý luận của Đảng nói riêng, đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc, Tạp chí Cộng sản luôn giữ vững và xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng, là người hướng dẫn và góp phần to lớn cổ động các phong trào hành động cách mạng sâu rộng và mạnh mẽ của nhân dân..., góp phần cùng toàn dân tộc làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, và với một chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thu giang sơn về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới ngọn cờ của Đảng.

 

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, phát huy truyền thống vẻ vang, Tạp chí Cộng sản tiếp tục đi tiên phong trong công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, cùng các cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị góp phần vào việc hoạch định đường lối chính trị của Đảng, xây dựng những quyết sách quan trọng và to lớn của Nhà nước, trong bối cảnh đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần cùng đất nước ta làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Tạp chí là một trong những nhịp cầu nối tình hữu nghị rộng lớn của Đảng ta với các đảng cộng sản và công nhân, với các đảng cầm quyền, liên minh các đảng cầm quyền và các đảng chính trị một số nước, góp phần vào việc tăng cường công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

 

Ghi nhận những đóng góp to lớn, liên tục và xuất sắc của Tạp chí Cộng sản trong 85 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh (1985), Huân chương Sao Vàng (2003), danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2010)... cho Tạp chí và nhiều huân chương, huy chương các loại cho các cán bộ, viên chức, công chức và người lao động công tác tại Tạp chí.

 

 

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 
phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: HN)


Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí  Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng những thành tựu, kết quả Tạp chí Cộng sản đã đạt được; chúc mừng Tạp chí được đón nhận phần thưởng cao quý - Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

 

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của cách mạng trong điều kiện bối cảnh thế giới có những thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định, đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội và thách thức lớn, nhiệm vụ nặng nề và cũng là niềm vinh dự lớn của Tạp chí Cộng sản, trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình thế giới và trong nước, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận; tuyên truyền và hướng dẫn về lý luận, phổ biến kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ đảng viên và nhân dân một cách cơ bản, hệ thống, sinh động và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ rõ: Vấn đề quan trọng nhất là, tập thể Bộ Biên tập và cán bộ, nhân viên Tạp chí Cộng sản phải tiếp tục nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí; bám sát Cương lĩnh, Chiến lược, đường lối, quan điểm của Đảng để nghiên cứu, tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đồng thời, bám sát thực tiễn để tổng kết lý luận, góp phần bổ sung, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng. Đặc biệt, Tạp chí phải tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa tính lý luận, tính chính trị, tính chiến đấu, tính thuyết phục của từng ấn phẩm, từng bài viết; tiếp tục đổi mới hình thức thể hiện các ấn phẩm, các bài viết một cách sinh động, hấp dẫn.

 

Tạp chí tiếp tục chủ động, sắc sảo, kiên quyết và thuyết phục hơn nữa trong đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, các luận điệu thù địch, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng .

 

Tạp chí cần quan tâm xây dựng đội ngũ cộng tác viên, nhất là cộng tác viên chiến lược, bao gồm các nhà lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, các địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín; phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận, các cơ quan quản lý để khai thác, sử dụng các kết quả nghiên cứu, giảng dạy lý luận, tổng kết thực tiễn, tổ chức bài viết cho Tạp chí.

 

Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, đồng chí Đinh Thế Huynh mong rằng, Tạp chí tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất hơn trong xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí Cộng sản luôn có lập trường tư tưởng kiên định, quan điểm chính trị rõ ràng, tin tưởng vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc; có trình độ lý luận, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ và luôn say mê sáng tạo để có nhiều tác phẩm báo chí, nhiều công trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận có giá trị, làm cho Tạp chí Cộng sản ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 85 năm qua, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và đông đảo bạn đọc./.

(Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG