The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Quan tâm thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan mật thiết tới thanh niên
10/02/2015 - Lượt xem: 2198
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ 25 diễn ra ngày 9/2, tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam trong công tác phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên…

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: Minh Châu  


Trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cần tạo đột phá, ngoài thực hiện các chính sách chung cần quan tâm tới việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan mật thiết tới thanh niên và công tác thanh niên. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan nhằm tăng cường giáo dục pháp luật trong thanh niên, tạo môi trường học tập cho thanh niên nhằm nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Năm 2015, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam xác định tạo sự chuyển biến theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong nghiên cứu, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên. Phối hợp nhằm nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005; điều tra, rà soát đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên, trong đó tập trung chính sách đối với thanh niên khuyết tật, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực này cho phù hợp với nhu cầu của thực tiễn.

Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020; Quyết định 2160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015.

Phối hợp cùng Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Quyết định số 2474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Quyết định 40/201

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG