The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân
01/09/2019 - Lượt xem: 1436
Trong những năm qua, hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng đội ngũ đảng viên, đoàn viên nên đã góp phần cùng doanh nghiệp đạt được những kết quả quan trọng.

Tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục có phát triển, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động cơ bản ổn định, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, hoạt động các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc tổ chức các phong trào thi đua đã thu hút nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên tham gia hưởng ứng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số tổ chức đảng, đoàn thể do doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, biến động nhân sự chủ chốt của tổ chức đảng, đoàn thể thường xuyên, dẫn đến công tác xây dựng Đảng, đoàn thể cũng bị ảnh hưởng hoặc bị xem nhẹ.

Hiện nay, toàn tỉnh có 41 tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân (đảng bộ cơ sở: 07; chi bộ cơ sở: 34; chi bộ trực thuộc: 23). Phân theo loại hình đơn vị kinh tế tư nhân: Doanh nghiệp tư nhân: 01; công ty cổ phần: 33; công ty trách nhiệm hữu hạn: 07. Theo kết quả phân loại tổ chức đảng trong các năm gần đây thì không có tổ chức đảng nào thuộc khu vực kinh tế tư nhân xếp loại yếu kém, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm hơn 30%. Tổng số đảng viên trong các tổ chức đảng ở khu vực kinh tế tư nhân là 940 đồng chí, trong đó: Công ty cổ phần 777 đảng viên, doanh nghiệp tư nhân 35 đảng viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 128 đảng viên.

Qua đánh giá, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân đã từng bước khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong các hoạt động của doanh nghiệp. Một số đảng viên tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp đã góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của đơn vị. Số chi bộ hoạt động tốt đã góp phần thúc đẩy sản xuất, tham gia giải quyết các tranh chấp; tuyên truyền, vận động người lao động và chủ doanh nghiệp thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng ở khu vực kinh tế tư nhân chưa nhận thức đầy đủ vai trò của tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân; một số chi bộ xây dựng quy chế làm việc chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của loại hình doanh nghiệp; chưa quan tâm đúng mức công tác kết nạp đảng viên.

Họp Ban Chỉ đạo về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ảnh: Nguyễn Đông

Hoạt động của một số tổ chức đảng cũng gặp không ít khó khăn vì thay đổi hình thức sở hữu kéo theo sự thay đổi lãnh đạo doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp, ban lãnh đạo không là đảng viên, bí thư cấp ủy không là thành viên trong ban lãnh đạo nên trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác đảng trong các doanh nghiệp này cũng gặp không ít khó khăn. Mọi hoạt động về định hướng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, sắp xếp tổ chức bộ máy, luân chuyển cán bộ đều do ban lãnh đạo doanh nghiệp quyết định, không có sự phối hợp với cấp ủy trong việc tham gia ý kiến hoặc nhận xét đánh giá; do đó vai trò của cấp ủy, của tổ chức đảng bị xem nhẹ, thậm chí có nơi vai trò của tổ chức đảng bị mờ nhạt. Mặt khác, những doanh nghiệp nhỏ, vốn điều lệ thấp, ít đảng viên, ít lao động, kinh doanh kém hiệu quả nên giải thể, phá sản dẫn đến phải giải thể tổ chức đảng và chuyển đảng viên về nơi cư trú, từ đó dẫn đến việc thành lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ luôn mang tính thiếu ổn định.

Đa số đảng viên và quần chúng trong khu vực kinh tế tư nhân thời gian qua diễn biến tư tưởng tương đối ổn định, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của từng doanh nghiệp. Song, ở một số nơi, nhất là ở các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên đảng viên, người lao động thiếu yên tâm; tình trạng bỏ việc, nhảy việc ở một số doanh nghiệp xảy ra thường xuyên.  

Nhìn chung, những năm qua, việc thực hiện các kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch, chỉ thị của Tỉnh ủy và nghị quyết của cấp ủy cấp huyện, cơ bản các cấp ủy, tổ chức đảng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp. Làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với quần chúng, người lao động. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể. Cán bộ, đảng viên nhìn chung đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, đồng hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dựng được lòng tin của chủ doanh nghiệp đối với tổ chức đảng, đảng viên. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể từng bước được nâng lên.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG