The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Quan tâm chỉ đạo đại hội đại biểu hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh
02/08/2021 - Lượt xem: 2032
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đại biểu hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh để đại hội thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và của toàn xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của hội cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là một trong những nội dung chỉ đạo trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đại hội đại biểu hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, hoạt động của hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; duy trì, mở rộng công tác đối ngoại nhân dân với hội cựu chiến binh tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Hội viên cựu chiến binh thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua, hoạt động tình nghĩa, tương trợ giúp nhau của cựu chiến binh có sức lan tỏa trong cộng đồng. Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội từng bước được đổi mới, hướng về cơ sở. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội đại biểu hội cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động hội và phong trào cựu chiến binh ở một số địa phương còn hạn chế, chậm được đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tham mưu, giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiệu quả chưa cao. Đời sống của một bộ phận hội viên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn.

Để lãnh đạo, tổ chức đại hội đại biểu hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đạt kết quả tốt, ngày 29/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 02/TT-TU, theo đó, yêu cầu cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng như: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư khóa XIII về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII gắn với Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội. Tạo điều kiện để các cấp hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; hội viên cựu chiến binh được tiếp cận cơ hội, điều kiện sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, từng bước phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời, chỉ đạo ban chấp hành hội cựu chiến binh các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của các cấp hội và địa phương. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, nhất là các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp hội. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chức danh chủ chốt của các cấp hội phải bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các ngành chức năng có liên quan, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo ủy ban nhân dân, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, tạo điều kiện để hội cựu chiến binh các cấp chuẩn bị và tổ chức đại hội thành công. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội. Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội đại biểu hội cựu chiến binh các cấp chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Phát động phong trào thi đua sôi nổi, xây dựng các công trình, mô hình thiết thực chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII. Thời gian tổ chức đại hội: Cấp xã và tương đương: Bắt đầu từ quý I, hoàn thành trong tháng 5 năm 2022. Cấp huyện: Bắt đầu từ quý II, hoàn thành trong tháng 7 năm 2022. Cấp tỉnh: Hoàn thành trong quý III năm 2022.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, hy vọng rằng, đại hội hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh sẽ được chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công và sẽ trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh.

Lam Giang

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG