The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Pleiku: Đổi mới phương pháp quản lý cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết
04/09/2018 - Lượt xem: 1552
Đảng bộ thành phố hiện có 68 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng (gồm 28 đảng bộ cơ sở và 40 chi bộ cơ sở), có 400 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên hiện nay là 8.091 đảng viên.

Những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, Đảng bộ thành phố luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, tạo chuyển biến tích cực, nhất là sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII), Đảng bộ thành phố có những thuận lợi cơ bản đó là: Kế thừa kết quả của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI nên việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) có sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, cụ thể, sâu sát và thể hiện quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ; có sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Qua 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm có hiệu quả, nhất là việc đổi mới phương pháp quản lý cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết. Trước đây, nhận thấy việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương trên địa bàn thành phố và cơ sở chưa hiệu quả, quản lý còn lỏng lẻo, nhiều đảng viên vắng, “trốn” học nghị quyết khá cao; chất lượng bài thu hoạch đạt thấp, đảng viên chưa nắm bắt được nội dung cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết…, đây là một trong những biểu hiện suy thoái được Trung ương chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, do đó, từ sau hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến nay, ngoài việc nâng cao chất lượng báo cáo viên, Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt tham gia học tập Nghị quyết, Chỉ thị bằng hình thức làm bảng tên cá nhân từng đồng chí thành ủy viên; phát phiếu cá nhân theo từng buổi học và chấm điểm bài thu hoạch, coi kết quả tham gia học tập, quán triệt và chất lượng bài thu hoạch là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên cuối năm và chỉ đạo các TCCS đảng thực hiện.

Từ năm 2017 đến nay, việc tổ chức các lớp học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương từ thành phố đến cơ sở có nhiều tiến bộ, tỷ lệ cán bộ, đảng viên chủ chốt tham gia học tập, quán triệt đạt cao, gần như 100% (chỉ trừ những trường hợp vắng có lý do), chất lượng học tập được nâng lên, bài thu hoạch đều bám vào các nội dung cốt lõi của chỉ thị, nghị quyết, có liên hệ thực tiễn; thể hiện sự nghiêm túc, quyết tâm của toàn Đảng bộ trong học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ngày càng đảm bảo chất lượng, khách quan, không chạy theo số lượng, thành tích. Thể hiện qua kết quả đánh giá TCCS đảng: Năm 2016, có 72,06% (49/68) TCCS đảng đạt trong sạch, vững mạnh và không có đơn vị yếu kém; năm 2017, có 51,47% (35/68) TCCS đảng đạt trong sạch, vững mạnh và có 01 đơn vị bị xếp loại yếu kém, chiếm 1,47%. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên: Năm 2016, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 10,84% (726 đồng chí), đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 80,84% (5.413 đồng chí), đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm 7,93% (531 đồng chí), đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,39% (26 đồng chí); năm 2017, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 10,09% (715 đồng chí), đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 82,56% (5.852 đồng chí), đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm 6,98% (495 đồng chí), đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,37% (26 đồng chí).

Từ những kết quả nêu trên, có thể nhận thấy, công tác chỉ đạo, triển khai việc quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII) được Đảng bộ thành phố tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu của chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thành ủy, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG