The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phú Thiện: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
08/08/2021 - Lượt xem: 2239
Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân được nâng lên và đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, hưởng ứng, thực hiện.

Hằng năm, căn cứ vào các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai tổ chức quán triệt, học tập cho cán bộ chủ chốt toàn huyện bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu của huyện; chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; giao trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp cho đồng chí bí thư cấp ủy các cấp nhằm kịp thời cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện.

Trong 05 năm qua, công tác tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương như: thông qua sinh hoạt các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể; lồng ghép với việc tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và huyện, các phong trào thi đua yêu nước; qua hệ thống truyền thanh - truyền hình, trang thông tin điện tử của huyện; qua mạng xã hội Facebook của các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo cáo viên, tuyên truyền viên; bằng trực quan sinh động như pa nô, khẩu hiệu..., đặc biệt trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước qua mạng xã hội Fanpage TUYÊN GIÁO PHÚ THIỆN với hơn 500 bài viết, thu hút hơn 22.000 người theo dõi và qua mô hình “Tuyên truyền 10 phút” trên hệ thống Đài truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn với 15 bài tuyên truyền; qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân toàn huyện, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Ðảng.

Việc xây dựng, nhân rộng và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Từ năm 2016 đến nay huyện đã biểu dương, khen thưởng 51 tập thể và 63 cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về“học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực được phát hiện, biểu dương, bồi dưỡng và nhân rộng như: Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trường Tiểu học Chu Văn An, thị trấn Phú Thiện; Hội liên hiệp phụ nữ huyện; đồng chí Ksor Thuir, Bí thư Chi bộ Plei Rbai, xã Ia Piar; đồng chí Võ Hoàng Lan – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện...

Kết quả xây dựng làng nông thôn mới tại xã Chư A Thai là minh chứng rõ nét cho việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Phú Thiện

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai thực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ đã mang lại kết quả tích cực. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, ý thức tự giác rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức đảng, đảng viên. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã chọn một số nội dung đột phá để thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đưa ra nhiều giải pháp giải quyết những bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để. Những kết quả đạt được thật sự trở thành động lực, nền tảng thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng trong việc thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng quý. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, nội quy làm việc của các địa phương, cơ quan, đơn vị theo các yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW. Các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể huyện, các cơ quan, ban, ngành cần chủ động xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của huyện để nhân rộng, tuyên truyền và phát huy trong toàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nói và làm trái với quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Hoàng Quân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG