The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phát huy truyền thống, tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời kỳ mới
09/10/2015 - Lượt xem: 2492
Nhân Lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Đình Thu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng tại buổi Lễ kỷ niệm. Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin đăng toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ,

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Thưa các đồng chí cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng,

Hôm nay, trong không khí Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tôi rất vui mừng về dự Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành qua các thời kỳ cách mạng nhằm cổ vũ, động viên đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng đảng tiếp tục xây dựng ngành không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng qua các thời kỳ, quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, chúc Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống của Ngành đạt được kết quả tốt.

Thưa các đồng chí,

Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng các cấp không ngừng lớn mạnh và phát triển về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ, công chức của ngành luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và thực hiện tốt công tác chuyên môn của ngành. Công tác tổ chức xây dựng đảng đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc; góp phần xây dựng Đảng ta thực sự là một chính đảng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đại biểu trung thành vì lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Hệ thống ngành tổ chức không ngừng được củng cố và kiện toàn; đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng được giáo dục, trưởng thành, không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn luôn là những chiến sĩ kiên trung đấu tranh vì lý tưởng cao cả của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Những năm qua, với truyền thống vẻ vang của ngành tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ Tỉnh uỷ. Đến nay, tổ chức bộ máy các cơ quan của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cơ bản được sắp xếp, kiện toàn một bước. Chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các tổ chức đảng, quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trớcc bản được nâng lên, bước đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luận chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ và thực hiện các chính sách cán bộ được quan tâm chỉ đạo. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm, nhất là ở các địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai hoàn thành sớm công tác thu hẹp thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên, chưa có tổ chức đảng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ an ninh chính trị trong tình hình mới. Đặc biệt, trong năm qua Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu, giúp cấp ủy các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Những thành tựu, đóng góp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy qua các thế hệ đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng việc trao tặng nhiều Huân chương, Cờ, Bằng khen và các phần thưởng cao quý khác. Hôm nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy vinh dự  được nhận Huân chương lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, ghi nhận quá trình nỗ lực cố gắng, không ngừng vươn lên và những thành tựu to lớn mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đạt được trong nhiều năm qua.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và hoan nghênh, biểu dương, ghi nhận những nỗ lực không ngừng, những đóng góp xứng đáng của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh.

Thưa các đồng chí,

Thời gian tới, việc đổi mới, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã trở thành nhiệm vụ then chốt, trọng yếu. Nhiệm vụ của ban tổ chức các cấp là rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Do vậy, đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên ở mọi vị trí phải nỗ lực phấn đấu cao để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần xác định nhiệm vụ của mình, đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015 và những năm tiếp theo, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đăng Vũ

1- Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục rà soát, kiện toàn các mô hình tổ chức đảng phù hợp với thực tiễn. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Quan tâm xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp uỷ, nội bộ đảng.

Trước mắt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp cùng các ban xây dựng Đảng tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tổng kết rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và tham mưu, giúp ban thường vụ, thường trực cấp ủy các cấp triển khai các các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiện toàn các chức danh sau đại hội đảm bảo quy hoạch và các yêu cầu đề ra.

2- Chú trọng nâng cao chất lượng, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ, tăng cường quản lý đảng viên ở cả nơi công tác và nơi cư trú; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hoá, biến chất, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, độc đoán, gia trưởng, bè phái, cục bộ địa phương vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tham mưu giúp cấp ủy các cấp tăng cường công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Thường xuyên rà soát, từng bước hoàn thiện phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức đảng phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cải tiến việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên bảo đảm sát thực tế. Quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp, quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy.

Tập trung đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có phẩm chất và năng lực; có bản lĩnh và trí tuệ; đi đầu trong công tác; gương mẫu trong đạo đức, lối sống; bảo đảm tính kế thừa và phát triển, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Ngay sau Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các ban xây dựng Đảng phải có kế hoạch và chủ động chuẩn bị một đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là giai đoạn chuyển giao thế hệ cán bộ, do vậy công việc trong những năm đến về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng là rất quan trọng, để tham mưu cho Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV. Việc cải cách này chắc chắn gặp khó khăn nhưng không thể không thực hiện được nếu những người ở vai trò lãnh đạo muốn địa phương, đất nước phát triển; vì khó khăn và cực kỳ quan trọng nên cơ quan tổ chức phải có Đề án về tổ chức cán bộ và tham mưu một cách quyết liệt, ngang tầm với một cuộc cách mạng.

Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ cần phải thật sự công khai, dân chủ, làm đúng quy trình, đánh giá đúng năng lực cán bộ; khi đề bạt, bổ nhiệm không được nể nang, tránh tình trạng sống lâu lên lão làng, khi bổ nhiệm đề bạt một cán bộ chẳng có thành tích gì trong lĩnh vực mình phụ trách, cũng không nổi trội ở năng lực, tố chất của người lãnh đạo nhưng vì quen biết, con ông cháu cha thì cứ đưa lên, điều này vừa làm mất động lực phấn đấu của những người có năng lực hơn và dư luận xã hội không chấp nhận.

- Phải sớm xây dựng đề án thi tuyển cán bộ quản lý. Trong việc kiện toàn bộ máy của hệ thống chính trị, một vấn đề lớn là phải có cơ chế tuyển chọn người tài và làm việc cho dân, cho nước; phải qua thi tuyển công khai, công bằng, nội dung thi tuyển nhằm bảo đảm trình độ văn hóa, sự hiểu biết về pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn. Ba yếu tố này hình thành nhân cách năng lực của quan chức, bảo đảm công việc hành chính trôi chảy. Để cho công chức vượt qua các kỳ thi tuyển khó khăn, làm cho công chức, viên chức cảm thấy có sứ mệnh của mình trong việc xây dựng địa phương và đất nước.

- Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng với Sở Nội vụ cần thống kê số công chức hành chính và sự nghiệp của Khối chính quyền và Khối Đảng, đoàn thể, cần đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, có bao nhiêu % là cán bộ có năng lực đảm đương được công việc, bao nhiêu % cán bộ sáng vác ô đi, tối vác ô về, thụ động, không động não suy nghĩ đề xuất được việc gì, có báo nhiêu % số cán bộ có năng lực yếu kém, không theo kịp sự phát triển của xã hội, của yêu cầu cải cách, đổi mới. Phải nắm được thực trạng mới đưa ra các lộ trình tinh giản bộ máy, cần nghiên cứu đề xuất sát nhập một số cơ quan có chức năng quản lý giống nhau giữa Đảng và Chính quyền, đoàn thể; có làm quyết liệt như vậy để dồn nguồn lực vào việc khác và mới huy động việc thực hiện cải cách tiền lương. Nói một cách nghiêm túc bộ máy của Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể của ta phình ra quá lớn nhưng hiệu suất làm việc rất thấp, người thì làm không hết việc nhưng người thì không có việc làm, ngồi chơi xơi nước nhưng chế độ tiền lương vẫn như nhau; đây là việc làm trái quy luật, không khuyến khích người tài giỏi vào làm việc trong bộ máy của Đảng, Nhà nước; trong việc xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và hun đúc lòng tự trọng; cùng với việc giải quyết vấn đề tiền lương, đây là những yếu tố làm hạn chế nạn tham nhũng. Nhìn một cách tổng thể về đội ngũ cán bộ gần đây của địa phương chúng ta có một số cán bộ quản lý đề bạt, bổ nhiệm có vấn đề, không tương thích với chức vụ, bản lĩnh chính trị, động cơ không rõ ràng, chọn chỗ, chọn việc, khi vào được trong bộ máy Nhà nước thì cố tìm chỗ làm việc nhàn nhã và có thu nhập cao, ngại đi xa, ngại khó khăn gian khổ.

Trong nhiệm kỳ đến, nhiệm vụ đặt ra là phải xây dựng một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với nhân dân, với Đảng để thực hiện thành công chiến lược phát triển của địa phương và đất nước, cần có một đội ngũ quan chức có tài, có đức và thanh liêm theo kịp các địa phương trong khu vực và cả nước. Mấy nhiệm kỳ qua, chúng ta loay hoay mãi về xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhưng các nỗ lực này tiến triển rất chậm. Từ tinh thần đó, mũi đột phá của công tác tổ chức cán bộ trong nhiệm kỳ đến là cải cách bộ máy hành chính của Đảng, Nhà nước, cải cách việc tuyển chọn, đề bạt và đánh giá năng lực của từng cán bộ, quan chức. Không giải quyết mũi đột phá này thì không thể thực hiện thành công các chính sách kinh tế và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Thưa các đồng chí,

Ngày vui hôm nay là dịp để các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ôn lại và tự hào với chặng đường vẻ vang 85 năm truyền thống tốt đẹp của mình, đồng thời ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong thời gian tới. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống rất đáng tự hào của mình, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự phát triển chung của tỉnh.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp đến các đồng chí cán bộ, công chức, nhân viên ngành Tổ chức xây dựng Đảng qua các thời kỳ. Chúc các đồng chí tiếp tục phát huy những thành tích tốt đẹp đã đạt được, vững bước tiến lên, tham mưu cho cấp ủy thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời kỳ mới, thời kỳ kinh tế thị trường và hội nhập.

Xin cảm ơn các đồng chí.

* Tiêu đề do Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh đặt.

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG