The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phát huy tốt vai trò của cơ quan Văn phòng cấp ủy
18/10/2017 - Lượt xem: 2212
Những năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: “Bước vào thực hiện các mặt công tác của nhiệm kỳ 2015-2020, Văn phòng Tỉnh ủy đã bám sát nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực. Đồng thời, chủ động bám sát Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tham mưu xây dựng quy chế, chương trình làm việc toàn khoá và hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình làm việc hàng tháng, tuần của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lịch công tác của Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành các loại văn bản  phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương”.

Bên cạnh đó, Văn phòng đã chủ động chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo tốt các hoạt động đối nội, đối ngoại của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; đón tiếp, phục vụ các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các tỉnh và đơn vị, địa phương trong tỉnh phục vụ các đoàn thăm, làm việc với một số tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào... Đồng thời, phối hợp nắm tình hình để kịp thời tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc và nổi cộm, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, các vấn đề cấp bách, đột xuất về an ninh chính trị, an ninh biên giới, các vụ việc liên quan an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội; phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách, đột xuất. Văn phòng còn phối hợp với các ban đảng của Tỉnh ủy tham mưu về giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...         

Từ nhiệm kỳ đến nay, Văn phòng đã tham mưu tổ chức gần 30 cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy và gần 30 hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gần 40 hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập, hơn 20 hội nghị giao ban (khối Đảng, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, khối nội chính, phòng, chống tham nhũng), hơn 70 cuộc làm việc với Ban Thường vụ cấp  ủy cấp huyện và một số cơ quan Trung ương và sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Sau các cuộc họp, hội nghị, Văn phòng đã kịp thời văn bản hóa các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Mặt khác, Văn phòng đã xây dựng quan hệ phối hợp chặt chẽ với các văn phòng cấp ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác thông tin thông hợp, nắm tình hình để kịp thời phản ánh, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Đặc biệt, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt...

Công tác thu thập, chỉnh lý, lưu trữ tài liệu văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin, cơ yếu có nhiều cải tiến, bảo đảm các yêu cầu nghiệp vụ, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời, thực hiện tốt việc lập hồ sơ, số hóa văn bản đi, đến, cập nhật, khai thác và chuyển, gửi văn bản qua hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5. Văn phòng đã lập hồ sơ các cuộc họp, hội nghị, phát hành trên 4.000 văn bản của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy, tiếp nhận hơn 15.000 văn bản đến của Trung ương và các đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, Văn phòng đã chủ động in ấn, nhân sao tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội nghị. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về sử dụng con dấu, bảo mật thông tin, tài liệu từ khâu phát hành, gửi, nhận văn bản.

Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy 

Cùng với nâng cao chất lượng Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của địa phương, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy còn thường xuyên kiểm tra, xử lý, khắc phục hiệu quả các sự cố, đảm bảo tính bảo mật, trao đổi thông tin an toàn, thông suốt trong mạng diện rộng của Đảng và đường truyền internet tại trụ sở Tỉnh ủy, cùng các đảng bộ trực thuộc; chuẩn bị trang thiết bị công nghệ thông tin, phục vụ các hội nghị trực tuyến và các cuộc họp, hội nghị, hoàn thiện thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế và tổng dự toán Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2015 - 2020.

Đề cập về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Ngọc Chi - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: “Văn phòng sẽ tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Văn phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới tư duy, năng lực nghiên cứu tổng kết thực tiễn để tham mưu cho cấp ủy những vấn đề mang tính chiến lược của tỉnh trong điều kiện hội nhập quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin tổng hợp và đề xuất phục vụ kịp thời sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao năng lực công tác tham mưu, thẩm định trên tất cả các mặt, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, cũng như tham mưu chuẩn bị nội dung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV giữa nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh”.

Bài, ảnh: Thanh Nhật

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG