The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng Gia Lai phát triển toàn diện
25/01/2014 - Lượt xem: 2566
Nhân dịp Xuân mới Giáp Ngọ 2014, đồng chí Hà Sơn Nhin - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để chia sẻ về những kết quả đã đạt được và những công việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trong nửa chặng đường còn lại của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIV. Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai xin trân trọng trích lược cuộc trò chuyện này.

Hiển thị _MG_2498.jpg

Đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh Đăng Vũ

Phóng viên: Nhân dịp đón Xuân Giáp Ngọ 2014, đồng chí có thể chia sẻ cho cán bộ, chiến sỹ, đồng bào, nhân dân các dân tộc trong tỉnh những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua?

Đồng chí HÀ SƠN NHIN: Tỉnh ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Song, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, qua gần 03 năm thực hiện Nghị quyết đã đạt được những kết quả rất quan trọng. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ở mức khá cao, bình quân mỗi năm tăng 12,86%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách bình quân hằng năm tăng 9,85%, năm 2013 đạt hơn 3.600 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 3 năm qua bình quân tăng 12,66%. Thu hút đầu tư được chú trọng, từ năm 2011 đến nay đã có 45 dự án được tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư
với tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Thu nhập
bình quân đầu người đạt 30,7 triệu đồng/năm. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, bộ mặt từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực ở 185 xã trong toàn tỉnh, hiện đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho các đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai có hiệu quả; các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, trong giai đoạn 2011 - 2013 số hộ nghèo giảm hơn 16.100 hộ, bình quân mỗi năm giảm 3,5% và đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 17,8%.

Đặc biệt, trong nửa nhiệm kỳ qua, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn có ý nghĩa chính trị, văn hóa - xã hội sâu sắc, trong đó ấn tượng nhất là hoàn thành việc xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên” tại Quảng trường Đại Đoàn kết -  món quà vô giá mà Đảng, Nhà nước đã dành cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và Gia Lai.

- An ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội ổn định và ngày càng đảm bảo tốt hơn.

- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thường xuyên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được tăng cường; tỉnh đã gắn việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng - quản lý, điều hành của chính quyền, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và phát huy tốt khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.

Phóng viên: Theo đồng chí đâu là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tập trung lãnh đạo trong nửa nhiệm kỳ tới?

Đồng chí HÀ SƠN NHIN: Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức chưa lường hết được sẽ tác động đến tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã đề ra, nhất là một số chỉ tiêu qua Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đã đánh giá còn đạt thấp, có khả năng không đạt khi nhiệm kỳ kết thúc, thì Đảng bộ tỉnh sẽ tập trunglãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Một là, cần huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Muốn vậy, tỉnh cần có cơ chế, chính sách thông thoáng nhằm thu hút đầu tư; bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước hợp lý, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2014 (GDP đạt từ 12,5% trở lên).

- Hai là, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng cường đầu tư cho giáo dục tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung triển khai các chính sách về chăm sóc sức khỏe nhân dân, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới nhanh và bền vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5 - 3% theo chỉ đạo của Chính phủ. Thúc đẩy phát triển các lĩnh vực khoa học - công nghệ, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh ngày càng tốt hơn.

- Ba là, tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Đấu tranh bóc gỡ điểm nhóm phục hồi “Tin lành Đê Ga”, tà đạo “Hà Mòn”. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về ma túy; phấn đấu kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

- Bốn là, cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền và vai trò của mặt trận, các đoàn thể. Đẩy mạnh công tác cải tiến phong cách lãnh đạo, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2014. Tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân để chung tay, góp sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển toàn diện.

Nhân dịp đầu xuân, nhân dân chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Giáp Ngọ - 2014, tôi xin kính chúc các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang một năm mới An khang - Thịnh vượng - Hạnh phúc - Đoàn kết giành nhiều thắng lợi.

_______

* Đầu đề do Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai đặt

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG