The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nghe nhân dân nói để xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh
27/06/2014 - Lượt xem: 2443
MTTQ TP. Hà Nội cần tiếp tục đa dạng hình thức hoạt động, đặc biệt cần tăng cường phối hợp với chính quyền để giải quyết kịp thời những bức xúc, từ đó củng cố đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào nhiệm vụ xây dựng Thủ đô xứng đáng là trái tim của cả nước.

Ngày 26/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng 356 đại biểu đã về dự Đại hội đại biểu lần thứ XVI (2014-2019) Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Ủy ban MTTQ TP Hà Nội. Ảnh: VGP/Từ Lương

Những năm qua, MTTQ các cấp của TP. Hà Nội đã đặc biệt quan tâm và triển khai có hiệu quả việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết của Thành phố, góp phần quan trọng vào việc tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của cả nước.

Công tác vận động tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Mối quan hệ giữa Mặt trận với chính quyền, các tổ chức thành viên và các cơ quan hữu quan ngày càng gắn bó, hiệu quả. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. 

Tuy nhiên, Báo cáo của MTTQ TP. Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên chưa có nhiều giải pháp sáng tạo để thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân vào tổ chức, nhất là ở khu vực kinh tế tư nhân, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước chưa đồng đều, còn mang tính hình thức, thụ động, hiệu quả thấp, chồng chéo về nội dung và đối tượng vận động; hoạt động giám sát hiệu quả chưa cao, chưa đồng đều… Những hạn chế này có nguyên nhân chủ yếu do một số cấp ủy, chính quyền còn coi nhẹ vai trò, vị trí của MTTQ; tổ chức bộ máy, cán bộ của cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ các cấp chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

Để khắc phục những hạn chế trên, trong nhiệm kỳ mới 2014-2019, các hoạt động của MTTQ Thành phố sẽ tập trung hướng về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thách thức; thực hiện dân chủ, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân.

Những mục tiêu này được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu như: 100% MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, vận động 95% hộ gia đình đăng ký và trên 80% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: VGP/Từ Lương

Ghi nhận những thành tựu mà MTTQ TP. Hà Nội đạt được trong 5 năm qua, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đặc biệt biểu dương MTTQ các cấp TP. Hà Nội đã đổi mới, nâng cao kỹ năng vận động, lắng nghe, tập hợp ý kiến phản ánh, nắm dư luận xã hội, tình hình nhân dân từ khu dân cư để phục vụ công tác Mặt trận và kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, tạo niềm tin trong nhân dân. Điển hình là mô hình "nghe dân nói" của MTTQ huyện Hoài Đức đã phân công một đồng chí Phó Chủ tịch MTTQ huyện phụ trách giao ban dư luận xã hội.

Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội triển khai có hiệu quả công tác “Nâng cao chất lượng công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền”; quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở. 5 năm qua, Ban Thanh tra nhân dân giám sát được 31.822 cuộc, phát hiện 16.369 vụ việc sai phạm, kiến nghị xử lý 12.591 việc, trong đó có 11.148 việc được các cơ quan chức năng giải quyết. 

Bên cạnh đó, nhiều cách làm hay, mô hình tốt của Liên đoàn lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Hội Nông dân giúp nhau giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững, đảm bảo trật tự an toàn xã hội đã góp phần làm sinh động hoạt động của MTTQ TP. Hà Nội trong 5 năm qua. 

Nhấn mạnh đến công tác giám sát, phản biện, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, MTTQ các cấp của Thành phố thực hiện chức năng giám sát, phản biện theo hướng dẫn, đáp ứng được yêu cầu cụ thể của Thành phố, phù hợp với năng lực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên và đảm bảo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao. MTTQ các cấp cần thúc đẩy chương trình tổng rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công; chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; chương trình phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế ngoài công lập; Chương trình giám sát thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ và Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XI.

Đồng thời, các cấp chính quyền trong Thành phố cần phối hợp chặt chẽ và đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong Thành phố hoạt động có hiệu quả. Các tổ chức thành viên của MTTQ Thành phố cần tăng cường phối hợp và thống nhất hành động, thực hiện tốt chương trình hành động mà Đại hội đã đề ra, góp phần thiết thực xây dựng và phát triển Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của MTTQ Thành phố trong phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 145 thành viên Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội nhiệm kỳ XVI (2014-2019). Ông Đào Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch MTTQ TP. Hà Nội khóa XV tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch MTTQ TP. Hà Nội nhiệm kỳ XVI (2014-2019).

Theo Chinhphu

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG