Có thể nói đây là kết luận rất đúng đắn, cần thiết, để kiên quyết chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng “chạy tuổi” của những cán bộ thoái hóa, biến chất vì mưu lợi cá nhân, đi ngược lại bản chất của Đảng và đảng viên.

 

 


Kết luận về việc xác định tuổi của đảng viên là cơ sở để các cấp ủy tổ chức đảng 
có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ...  (Ảnh minh họa: HH)
 

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn xứng đáng là một đảng cách mạng chân chính, không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc, của đất nước và nhân dân. Đội ngũ đảng viên của Đảng là những công dân ưu tú, gương mẫu trên mọi lĩnh vực công tác cũng như trong cuộc sống hằng ngày, được nhân dân tin tưởng, quý trọng. “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định như vậy. Đảng viên là tế bào của Đảng. Nhân dân nghĩ về Đảng là từ những đảng viên họ gặp hằng ngày, hằng giờ trong cuộc sống. Mỗi việc làm của một đảng viên đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín Đảng. Rất tiếc, trong đội ngũ của Đảng hiện nay, có một bộ phận không nhỏ suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, chạy theo lối sống thực dụng, làm trái nguyên tắc của Đảng, vi phạm Điều lệ Đảng. Trong đó, chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy chế độ, chạy luân chuyển, chạy tội,... đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội, làm giảm uy tín của Đảng và lòng tin của nhân dân. Chuyện “chạy tuổi” là sự thoái hóa về đạo đức, phẩm chất, thiếu trung thực với Đảng để hưởng lợi cá nhân nhiều hơn. Đó là việc làm gian dối đáng phê phán, đối với đảng viên càng không thể chấp nhận, nhưng đáng buồn không ít trường hợp lại được người có thẩm quyền tiếp tay.