The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
05/11/2020 - Lượt xem: 1351
Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Gia Lai đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được nâng lên. Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác lịch sử Đảng nhằm tổng kết kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình lãnh đạo của đảng bộ địa phương qua từng thời kỳ cách mạng, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, làm cơ sở cho việc định hướng chủ trương, chính sách thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh ở đơn vị, địa phương. Thông qua việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng để giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh cách mạng chống lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, góp phần bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Từ đó, các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường chỉ đạo triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng của các cấp, các ngành, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và xã, phường, thị trấn; biên soạn bổ sung, tái bản đối với những địa phương đã biên soạn lịch sử đảng bộ đến năm 2000, 2005. Đẩy mạnh công tác sưu tầm, lưu trữ tư liệu từ cấp tỉnh đến cơ sở. Chủ động xây dựng dự toán kinh phí nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trong ngân sách của địa phương ngay từ cuối năm trước. Phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên (tỉnh, huyện) để phối hợp trong công tác nghiên cứu, biên soạn nhằm đảm bảo chất lượng nội dung các công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống.

Đối với cấp tỉnh, sau khi hoàn thành biên soạn bổ sung, tái bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945 - 2005), biên soạn Lịch sử công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945 - 2010), Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo hướng dẫn và thẩm định nội dung các công trình nghiên cứu lịch sử Đảng, hồi ký tiểu sử của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Cho chủ trương, chỉ đạo biên soạn 500 cuốn sách (ấn phẩm) “Đảng bộ tỉnh Gia Lai - từ Đại hội đến Đại hội”, phát tặng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhân Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/12/1945 - 10/12/2020). Chỉ đạo triển khai việc nghiên cứu, sưu tầm tư liệu để biên soạn Hồi ký “Căn cứ địa cách mạng Khu 10 - Những ký ức không quên” trong 02 năm (2020 - 2021). Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chú trọng hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác lịch sử Đảng cho các địa phương, đơn vị nhằm giúp các đơn vị, địa phương về nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống.

Đến tháng 9/2020, toàn tỉnh có 15/17 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành biên soạn và biên soạn bổ sung, tái bản lịch sử đảng bộ cấp huyện. Huyện Phú Thiện đang triển khai biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Thiện (1945 - 2020) và dự kiến hoàn thành việc in, xuất bản vào năm 2021. Riêng huyện Chư Pưh đã triển khai sưu tầm, khai thác tư liệu để phục vụ cho việc biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện vào quý I năm 2023 theo kế hoạch.

Công tác biên soạn lịch sử đảng được Gia Lai quan tâm chỉ đạo. Ảnh: N.Đ

Đối với xã, phường, thị trấn, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo xã, phường, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành sưu tầm, lưu trữ tư liệu thành văn, tư liệu hồi ký chuẩn bị cho công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống cách mạng của địa phương; chỉ đạo ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện phối hợp, hướng dẫn để các địa phương cấp xã triển khai việc nghiên cứu, biên soạn bảo đảm tiến độ, có chất lượng. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống cách mạng, nhất là ở các xã căn cứ cách mạng, xã Anh hùng cách mạng và các ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương theo kế hoạch đến năm 2025.

Đến tháng 9/2020, toàn tỉnh có 05/06 đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã biên soạn xong lịch sử phong trào, lịch sử truyền thống. Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh đang triển khai việc nghiên cứu, bổ sung, tái bản “Lịch sử phong trào công nhân  và Công đoàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 1930 - 2020” (dự kiến phát hành vào cuối năm 2021); Hội Cựu chiến binh tỉnh đã xây dựng kế hoạch khai thác, sưu tầm tư liệu để chuẩn bị cho việc triển khai nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Hội Cựu chiến binh tỉnh trong năm 2021. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sau khi hoàn thành việc biên soạn Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Gia Lai, giai đoạn 1945 - 2005 đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố triển khai biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã hoàn thành nội dung bản thảo Lịch sử truyền thống ngành Nội chính Đảng tỉnh Gia Lai và chuẩn bị tổ chức hội thảo, dự kiến phát hành vào quý IV năm 2020; Sở Tài chính đã hoàn thành bản thảo chờ thẩm định, xin chủ trương in ấn, phát hành “Lịch sử ngành Tài chính Gia Lai (1945 - 2020).

Nhìn chung, công tác nghiên cứu, biên soạn có bước chuyển biến; công tác sưu tầm tư liệu được quan tâm hơn, góp phần làm phong phú nội dung nghiên cứu, biên soạn và nâng cao chất lượng lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống ở các cấp, các ngành. Nhiều ấn phẩm lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của các cấp ủy, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, lực lượng vũ trang… được nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, cùng với các cuộc thi được phát động sâu rộng, đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ và nhân dân vào Đảng.

Đinh Huy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG