The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng
08/07/2018 - Lượt xem: 1675
Để củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức từ khi thực hiện Nghị quyết đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa luôn tập trung đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí, tôn trọng lẫn nhau cho cán bộ, đảng viên.

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy, chi bộ đối với cán bộ, đảng viên nhằm phát hiện và ngăn chặn nguyên nhân, hiện tượng mất đoàn kết. Đồng thời biểu dương kịp thời và có biện pháp cụ thể, thiết thực giúp cho cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên không ngừng chăm lo vun đắp cho khối đoàn kết thống nhất trong Đảng. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình để đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Quan tâm xây dựng, củng cố chi ủy gắn với việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực. Cán bộ chủ chốt của chi bộ phải là người mẫu mực về đoàn kết, biết kết hợp, xử lý hài hòa giữa các lợi ích, đặt lợi ích tập thể, lợi ích chi bộ lên trên hết, có khả năng quy tụ tinh thần đoàn kết trong chi bộ. 

Ngay sau mỗi kỳ Đại hội của các tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành xây dựng quy chế làm việc, trong đó, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, lề lối làm việc, chế độ sinh hoạt của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và trách nhiệm của từng cá nhân; đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chương trình công tác, các quy định của cấp ủy. Ngoài ra, trong cả nhiệm kỳ, tùy vào tình hình, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ đạo kịp thời các tổ chức cơ sở đảng rà soát, bổ sung và thực hiện quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả, 100% tổ chức cơ sở đảng xây dựng quy chế làm việc và 100% tổ chức cơ sở đảng rà soát, bổ sung quy chế làm việc khi có sự thay đổi hoặc sự chỉ đạo của Huyện ủy.

Ảnh minh họa

Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ luôn đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật của đảng viên, qua việc thực hiện tự phê bình và phê bình đã giúp tổ chức đảng, đảng viên thấy rõ hơn những ưu điểm của mình để tiếp tục phát huy; những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời sửa chữa, khắc phục; góp phần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy luôn sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám các tổ chức đảng, đảng viên, trong đó việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn được đặc biệt quan tâm. Qua kiểm tra nội dung sinh hoạt tại các chi bộ cho thấy hầu hết các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt đảm bảo theo các nội dung tại Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Việc thực hiện các nội dung trong sinh hoạt của từng loại hình chi bộ không gặp phải khó khăn, vướng mắc gì. Việc hướng dẫn nội dung cụ thể đối với một số loại hình chi bộ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW là sát thực, phù hợp với từng loại hình chi bộ.

Nhìn chung chất lượng sinh hoạt chi bộ của từng loại hình chi bộ có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên. Các cấp uỷ, tổ chức đảng duy trì thường xuyên và đều đặn chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng. Sinh hoạt chi bộ đã gắn với triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng, hành động của người đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Bảo Hân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG