The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Năm 2017, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 2.485 đảng viên mới
26/11/2017 - Lượt xem: 1716
Trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy.

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh, tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2017, toàn tỉnh kết nạp được 2.485 đảng viên (trong đó có 1.098 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ 44,19%; 763 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 30,70%; 1.802 đảng viên trong độ tuổi đoàn, chiếm tỷ lệ 72,51%; 74 đảng viên là người có đạo, chiếm tỷ lệ 2,98%). 

Thời gian đến, cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Cùng với đó là quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 09-HD/HD/BTCTW, ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các đợt sinh hoạt định kỳ và chuyên đề của chi bộ.

 Tin, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG