The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Một số kết quả đạt được trong xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
13/07/2021 - Lượt xem: 1634
Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, phong trào đã được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị 13-CT/TU, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, chú trọng; chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp tổ chức tốt các buổi tuyên truyền, thường xuyên đổi mới về hình thức, nội dung, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì thực hiện các chuyên mục “An ninh Gia Lai”, “Quốc phòng toàn dân”... phát định kỳ trên 02 làn sóng phát thanh, truyền hình tỉnh; triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua, bán người bằng nhiều nội dung phong phú, đa dạng với hơn 250 tin, bài, phóng sự, hỏi đáp pháp luật; in, cấp phát gần 100.000 tờ rơi tuyên truyền và cấp 900 cuốn sách tuyên truyền về nội dung “Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cộng đồng Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua, bán người. Biên soạn, phát hành 50.284 tờ rơi, 5.100 tờ gấp, 1.060 sổ tay, 1.000 cuốn bản tin thông tin truyền thông phục vụ hoạt động tuyên truyền; 569.000 tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật các loại có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cấp miễn phí đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; tổ chức 15 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật với 1.840 người tham gia...

Cùng với các cấp, các ngành của tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Triển khai lồng ghép nội dung phòng, chống tội phạm, mua, bán người vào các buổi sinh hoạt khu dân cư 4.783 buổi với trên 524.156 lượt người tham gia; biên soạn và cấp phát 23.869 cuốn sổ tay tuyên truyền cấp cho cán bộ làm công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 672 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì hoạt động của 86 câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, 478 đội tuyên truyền xung kích thanh niên, đội thanh niên tình nguyện tư vấn pháp lý, 250 đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, 146 câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”; xây dựng 499 cổng trường an toàn giao thông tại 499 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Duy trì 1.185 tổ tự quản, nắm tin với 4.449 hội viên, cung cấp gần 759 tin có giá trị cho cơ quan chức năng, tham gia hòa giải 858 vụ tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở; tham gia 187 tổ tự quản trật tự an toàn giao thông...

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trò chuyện với già làng, người có uy tín trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 117 mô hình, trong đó có 107 mô hình thuộc nhóm mô hình mục tiêu, khẩu hiệu, liên kết tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư và 10 loại mô hình thuộc nhóm mô hình tổ chức quần chúng tự quản an ninh, trật tự ở thôn, làng. Từ năm 2018 đến nay, các đơn vị, địa phương xây mới 46 mô hình, xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu và thanh loại 16 mô hình không hiệu quả. Hoạt động của các mô hình đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các loại tội phạm; hỗ trợ đấu tranh, truy bắt hiệu quả tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để các cấp, các ngành triển khai thực hiện, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần, thu hút, tập hợp đông đảo nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, là cơ sở để xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Thu Hồng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG