The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Mặt trận phát huy vai trò trong phát triển kinh tế-xã hội
03/01/2023 - Lượt xem: 137
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả các nội dung công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trong năm 2022.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm: Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, 100% các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định số 359-QĐ/TU ngày 29-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 100% cán bộ, công chức chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện có trình độ đại học trở lên, trên 97% chức danh chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã có trình độ từ trung cấp trở lên…

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp quan tâm đổi mới nội dung và đa dạng hình thức công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ của người dân và tạo sự đồng thuận xã hội. Trong năm, MTTQ cùng các tổ chức thành viên đã chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, phối hợp tổ chức 1.319 buổi tuyên truyền pháp luật với 179.427 lượt người tham dự, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen các chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Thanh Nhật

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen các Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Thanh Nhật

Cũng trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phát hiện, bồi dưỡng 955 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức gặp mặt, biểu dương 895 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số; khen thưởng 463 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2020-2022. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã tổ chức thành công các hội nghị có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc như: hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ IV-2022; tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017-2022; biểu dương chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2017-2022. Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 40 cá nhân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 52 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2022. Toàn tỉnh có 5 đại biểu vinh dự được chọn cử tham dự hội nghị biểu dương chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và tổ chức thành viên cũng đã tập trung nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phối hợp tổ chức tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-thông tin: Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở trong tỉnh đã vận động người dân hiến gần 320 ngàn m2 đất và hơn 51 ngàn ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và tổ chức thành viên đã tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đồng thời, phối hợp xây dựng 80 mô hình, nhân rộng 15 mô hình triển khai thực hiện cuộc vận động, qua đó giúp 137 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động được gần 16 tỷ đồng, triển khai xây dựng 112 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa 29 căn nhà và giúp phát triển sản xuất, khám-chữa bệnh, chăm lo cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán. Ban Cứu trợ tỉnh đã xuất “Quỹ Cứu trợ” hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ xây 3 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai; thăm, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tai nạn giao thông...

Người dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Ảnh: Thanh Nhật

Người dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Ảnh: Thanh Nhật

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: “Năm 2023, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đoàn kết tập hợp Nhân dân. Nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương. Tập trung vận động nguồn lực chăm lo cho người nghèo, nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia đóng góp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt, tập hợp, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, phát huy đoàn kết các tôn giáo tham gia xây dựng đất nước. Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức tư vấn của MTTQ Việt Nam các cấp. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029)”.

Theo GLO (Thanh Nhật)

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG