The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Mang Yang: Lãnh đạo hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
09/01/2017 - Lượt xem: 1805
Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang đã tiến hành kiểm tra đối với 4 tổ chức cơ sở Đảng (Đảng ủy xã Kon Thụp, Kon Chiêng, Đak Djrăng, Đak Yă), gắn trách nhiệm cá nhân các đồng chí cấp ủy viên liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác xây dựng cơ bản theo Chương trình 135 và chương trình xây dựng nông thôn mới...

 

Biểu quyết chỉ tiêu công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: T.N

Biểu quyết chỉ tiêu công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: T.N

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát (bổ sung) tại Đảng ủy xã Ayun và xã Hà Ra trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy còn giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển kinh tế-xã hội tại Đảng ủy thị trấn Kon Dơng, gắn với lãnh đạo xây dựng củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Mang Yang Trịnh Minh Hiền: “Để làm tốt yêu cầu nhiệm vụ, UBKT Huyện ủy đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác ở cơ sở; quán triệt và triển khai những nội dung mới được bổ sung sau Đại hội XII của Đảng như Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII quy định thi hành Chương VII và  Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng, cùng các hướng dẫn liên quan. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn và đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT cơ sở”.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 3 tổ chức Đảng (Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Đak Trôi, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã Đak Ta Ley, Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chiêng) về lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trong Đảng bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, phát hiện một số tồn tại, khuyết điểm và đã yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng khắc phục. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy giám sát 2 tổ chức Đảng (Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã Ayun, Chi bộ Trường THCS và THPT Kpă Klơng) về nội dung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên, việc thực hiện quy chế làm việc, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm...

Riêng Đảng ủy cơ sở cũng đã tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 23 đảng viên và 18 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, giám sát 28 đảng viên và 17 chi bộ. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra 6 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra 17 đảng viên và 25 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, giám sát 25 đảng viên và 38 chi bộ. Đồng thời, các chi bộ kiểm tra 154 đảng viên chấp hành, giám sát 98 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2016, Đảng bộ huyện có 11 đảng viên bị thi hành kỷ luật (khiển trách 9, cảnh cáo 1 và khai trừ 1). Trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 2 đảng viên, Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 1 đảng viên, chi bộ thi hành kỷ luật 8 đảng viên.

Đề cập về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Mang Yang thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Huỳnh Thế Mạnh cho biết: Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XVI của Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ  tập trung chỉ đạo tiếp tục củng cố, kiện toàn UBKT các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, bảo đảm số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong Đảng bộ huyện để kịp thời xây dựng và bổ sung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp, đúng trọng tâm, trọng điểm; chủ động nắm bắt thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, ngăn chặn tiêu cực và xử lý vi phạm. Gắn công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng…

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG