The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
14/06/2017 - Lượt xem: 2316
Đảng ta khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, là nội dung quan trọng của biện pháp vận động quần chúng và là biện pháp cơ bản chiến lược của ngành Công an. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Công an đã tập hợp, thu hút, hướng dẫn nhân dân trong giải quyết những yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT).

 

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Ảnh: A.N

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. 

Để tập hợp, hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức, các phong trào cách mạng hoạt động có hiệu quả, ngày 16-6-1967, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 426/QĐ-BCA thành lập “Phòng theo dõi phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng Công an xã”. Đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên trực thuộc Bộ Công an, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện phương hướng, nội dung, biện pháp vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Bảo vệ trị an” đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của bọn phản cách mạng, các loại tội phạm khác và chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an xã, nhằm đẩy mạnh công cuộc xây dựng xã vững mạnh về ANTT, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn. Với những thành tích xuất sắc, Lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, UBND các địa phương tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Chiến công hạng nhất; cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đặc biệt là Huân chương Chiến công hạng ba của Chủ tịch nước.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) có Quyết định số 96/QĐ-BNV ngày 20-12-1981 thành lập Cục Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Ở cấp tỉnh thành lập Phòng Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Trải qua nhiều lần thay đổi tổ chức bộ máy theo yêu cầu nhiệm vụ, đến ngày 30-6-1994, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 575/QĐ-BNV thành lập Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cấp tỉnh, Đội Công an phụ trách xã về an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cấp huyện.

Trên địa bàn tỉnh, Lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Theo đó, trong giai đoạn 1980-1994 triển khai thực hiện Chỉ thị số 92-CT/TW ngày 26-6-1980 của Ban Bí thư về cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”;  Nghị quyết 128 và Nghị quyết 03 của Bộ Chính trị  về “Chống kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch”. Từ năm 1994 đến nay, Công an tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ngoài lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào, toàn tỉnh còn có trên 2.000 Công an xã, hơn 1.000 thành viên bảo vệ dân phố và gần 3.000 bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; bên cạnh đó còn có gần 4.000 tổ chức quần chúng với trên 17.000 thành viên tham gia công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt rất quan trọng, mang tính xã hội hóa về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; là cầu nối, chỗ dựa vững chắc đối với quần chúng nhân dân trong phòng-chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tham gia giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi tại địa bàn dân cư.

50 năm qua, Lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ toàn tỉnh không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, tiến bộ về mọi mặt chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, đạo đức tư cách người Công an nhân dân; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp với Quân đội nhân dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nhiều mô hình theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ phát triển đa dạng, thiết thực, hiệu quả như mô hình “Tuyên truyền lưu động” và “Quản lý giáo dục đối tượng” ở TP. Pleiku; “Tổ xe thồ tự quản” ở thị xã An Khê; “Phụ nữ liên kết phòng-chống tội phạm và phát triển kinh tế-xã hội” ở xã Tân An, huyện Đak Pơ; “Làng tự quản gắn với chốt ANTT” ở huyện Kông Chro; “Trường học an toàn về an ninh trật tự”… tạo hiệu ứng, lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng nhất.

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong thời gian tới, Lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn cách mạng mới; làm tốt công tác tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền; tăng cường lãnh đạo, quản lý, điều hành đối với phong trào. Trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ không ngừng đổi mới tư duy, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước khác như: xóa đói, giảm nghèo; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh-Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; lấy “6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, ra sức rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Trung tá Phạm Hữu Trường
Phó Giám đốc Công an tỉnh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG